Kapović: Korumpirani djelatnici u Županiji pogodovali su tvrtki “Tri Bartola”! Kapović: Korumpirani djelatnici u Županiji pogodovali su tvrtki “Tri Bartola”!
Načelnik Općine Vir, Kristijan Kapović, zajedno sa suradnicima, održao je konferenciju za medije na kojoj je iznio teške optužbe na račun županijskog Odjela za... Kapović: Korumpirani djelatnici u Županiji pogodovali su tvrtki “Tri Bartola”!

Načelnik Općine Vir, Kristijan Kapović, zajedno sa suradnicima, održao je konferenciju za medije na kojoj je iznio teške optužbe na račun županijskog Odjela za prostorno uređenje i provedbu dokumenata, posebno istaknuvši pomoćnicu pročelnika Ivonu Cotu.

“Želimo upozoriti na eklatantan primjer kršenja svih mogućih zakona, zlouporabe položaja i ovlasti, pogodovanja od strane Odjela za prostorno uređenje i provedbu dokumenata Zadarske županije, koja je rezultirala utajom poreza čime je oštećen proračun Općine Vir kao i proračun Republike Hrvatske. Oštećen je javni interes na tako brutalan način da je nevjerojatno da je netko mogao potpisati takav akt.” – započeo je Kapović pojašnjavajući ono osnovno, a to je da se građevinska dozvola može izdati jedino u skladu s Prostornim planom Općine Vir.

“Tako je to u bilo kojoj općini ili gradu u ovoj državi. Općina Vir je naručitelj Prostornog plana i jedino tijelo koje može dati mišljenje, tumačenje. To ne može raditi Zadarska županija, ona je nadležna za županijski Prostorni plan. Bilo je slučajeva u Hrvatskoj da netko kupi teren koji nije građevinska zona, ali izmjenama i dopunama Prostornog plana on to postane nakon nekoliko godina, ali uz potrebnu proceduru, javni uvid i raspravu, sukladno zakonu. Ovdje se netko usudio, a to je Ivona Cota, pomoćnica pročelnika, niskovrijedno negrađevinsko zemljište, za koje je sudski vještak procijenio da vrijedi 70 kn, a Općina Vir ga je svojedobno kupovala od te obitelji da bi proširila koridor ceste, svojim potpisom pretvorila u visokovrijedno komercijalno građevinsko zemljište na kojem će se graditi benzinska pumpa van građevinske zone. To zemljište od 3.600 kvadratnih metara vrijedi 250.000 kn, a Cota ga je svojim potpisom pretvorila u nešto što vrijedi osam milijuna kuna! Ali porez je plaćen na 250.000 kn. Time su Općina Vir i državni proračun oštećeni za najmanje 500.000 kn.” – kazao je Kapović dodajući kako je primjerice drugi investitor, tvrtka Tommy d.o.o., na Viru kupio teren za svoj trgovački crntar unutar građevinske zone i vlasniku platio 300 eura za kvadrat. To je pozitivan ptimjer investitora koji poštuje zakone.

Za investitora koji želi graditi pumpu Tri Bartola kazao je da je negativan primjer, loš i nasilan investitor.

“Nezamislivo je da se ovakvo kršenje zakona događa uz pismeno protivljenje Općine Vir. Taj predmet je godinu dana bio u županijskom uredu, a mi smo se s njima pismeno dopisivali jer drugačije nismo mogli. Sramota je da općinski pročelnici koji se bave pravnim poslovima i prostornim uređenjem ne mogu doći do djelatnika Zadarske županije! Godinu dana ih ne primaju na sastanak. Zašto ih ne primaju?! Pa zato što je, kako vidimo, milijun eura u igri. Ovo je za zatvor ne samo ove koja je potpisala nego za sve one koji su u ovoj kaljuži sudjelovali”- kazao je Kapović dodajući kako su prekršeni Zakon o gradnji, Zakon o prostornom planiranju, Zakon o upravnom postupku, i Prostorni plan Općine Vir kao temeljni dokument na osnovu kojeg se izdaje građevinska dozvola. Dakle prekršena su tri zakona i jedan podzakonski akt.

“Dokle taj bezobrazluk ide u ovoj državi i županijskim uredima?! Sramota je da Općina Vir mora tužiti svoju Županiju da bi proveli zakon! Ovo nije prvi put da tužimo, i do sada smo tužili i dobivali te sporove. Mi samo želimo da se provodi zakon. Ako se netko ne želi zamjerati nekome radi birača i brige radi idućih lokalnih izbora, moram reći da mi nismo ti. Mi smo pobijedili do sada pet puta, a pobijedit ćemo i šesti i sedmi put, ali ćemo provesti zakon!” – naglasio je Kapović.

Medijima su se obratile i Paola Žepina, pročelnica Odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo Općine Vir, i Katarina Radović, pročelnica Odjela za pravne poslove i lokalnu samoupravu, koje su stručno pojasnile zbog čega Općina Vir nije suglasna s izdanom građevinskom dozvolom za benzinsku crpku i koje pravne korake će poduzeti.

Nakon konferencije za medije, redakcijama je poslano priopćenje za javnost Općine Vir koje u cijelosti prenosimo.

 

OPĆINA VIR
Priopćenje za medije
Izdavanje nezakonite građevinske dozvole i sve posljedične štete vezano na taj akt

Netko se usudio potezom ruke pretvoriti ne građevinsko zemljište u visoko komercijalno građevinsko zemljište na kojem je moguća milijunska investicija mimo svih zakona i propisa

Dana 28. studenoga 2017. godine izdana je pravomoćna nezakonita građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene – rekonstrukcija D 306 i građenje popratnih sadržaja – benzinske postaje, KLASA:UP/I-361-03/17-01/224, URBROJ:2198/1-11/3-17-24 od 02. studenoga 2017. godine od strane Zadarske županije. To je epilog priče koja traje gotovo godinu dana iako su sve nadležne službe, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, pomoćnica pročelnika koja je izdala nezakonitu građevinsku dozvolu i investitor bili upozoreni na vrijeme na moguće nezakonite radnje.
Tri su zakona prekršena i jedan podzakonski akt odlukom o izdavanju građevinske dozvole investitoru Tri Bartola d.o.o. za gradnju benzinske pumpe na Viru i to:
– Zakon o gradnji
– Zakon o prostornom uređenju
– Zakon o općem upravnom postupku
– Prostorni plan uređenja Općine Vir
U Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju precizirano je da se pod javnopravnim tijelima smatraju upravna tijela jedinica lokalne samouprave, te da se stručnim upravnim tijelom smatraju upravni odjeli općine nadležni za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenje, a u našem slučaju radi se o Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Općine Vir.
U čl. 108. Zakona o gradnji navedeno je da se uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole prilažu potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izgrađen u skladu s posebnim propisima, a u čl. 110. istog zakona da se građevinska dozvola izdaje ukoliko su izdane sve propisane potvrde glavnog projekta. Naglašavamo da Općina Vir, kao javnopravno tijelo, nije izdala potvrdu glavnog projekta, trgovačka društva u vlasništvu Općine Vir (Vir održavanje d.o.o. i Vodovod Vir), također kao javnopravna tijela, su odbila izdati potvrde glavnog projekta zbog kršenja zakonskih odredbi i odredbi Prostornog plana uređenja Općine Vir. Prema čl. 76. Zakona o prostornom uređenju prostornim planom uređenja općine propisuju se uvjeti provedbe svih zahvata u prostoru izvan građevinskog područja, što je Općina Vir i propisala od čl. 60 do čl. 70. Prostornog plana uređenja Općine Vir. Unutar tih članaka nije predviđena mogućnost gradnje benzinskih postaja van naselja, a čl. 95. na koji se poziva Zadarska županija se odnosi na mogućnost gradnje benzinskih postaja unutar zaštićenog pojasa prometnica unutar građevinskih zona za što su i predviđeni uvjeti gradnje. Također, u grafičkom dijelu Prostornog plana koji se odnosi na građevine infrastrukturne namjene, nigdje nije predviđena mogućnost gradnje benzinske postaje van naselja.
Prema čl. 84. Zakona o općem upravnog postupku Općina Vir je iskazala pravni interes za razgledavanje spisa za izdavanje građevinske dozvole za gradnju benzinske postaje, međutim Zadarska županija je i tu prekršila odredbe i odbila Općinu Vir i bez potrebnih zakonskih dokumenata na kraju izdala protuzakonitu dozvolu.
Općina Vir iz razloga očitog kršenja zakona pokrenut će niz postupaka radi zaštite svojih interesa i interesa stanovnika Općine Vir.
Pokrenut će se postupak radi poništenja nezakonite Građevinske dozvole pred nadležnim tijelom Zadarske županije koje je osporavani akt donijelo. Općina Vir podnijet će zahtjev za nadzor nad nezakonitim postupanjem u postupku ishodovanja građevinske dozvole a sve sa ciljem poništavanja iste. Pred Upravnim sudom u Splitu pokrenut će se upravni spor sa ciljem izdavanja privremene mjere radi suspenzije izvršnosti protuzakonito izdane građevinske dozvole. Općina Vir pokrenut će postupak pred Općinskim sudom u Zadru radi prouzročene znatne materijalne štete proračunu Općine Vir kao i državnom proračunu te tražiti izricanje privremene mjere radi stavljanja građevinske dozvole van snage. Protiv pomoćnice pročelnika Ivone Cote i ostalih odgovornih osoba koje su sudjelovale u postupku donošenje ove nezakonite građevinske dozvole pokrenut će se kazneni postupci pred represivnim aparatom i to podnošenjem kaznenih prijava USKOK-u, Državnom odvjetništvu te nadležnim službama MUP-a u Zadru i Zagrebu.
U pripremi dokumentacije za provođenje navedenih postupaka Općina Vir angažirati će vodeće odvjetničke urede iz Zadra, Splita i Zagreba.

 

  • Anonimno

    1. prosinca 2017. #1 Author

    NIJE BILO PROTUZAKONITO KAD SI NAREDIO RUŠENJE KUĆA
    KAD SU SE KUĆE RADILE U ZAŠTITNOM OBALNOM POJASU I SVE TO DOBRO NAPLAĆIVAO.

    Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.