Kolegij župana danas u 13 sati Kolegij župana danas u 13 sati
Župan Božidar Longin sazvao je 4. javnu sjednicu Kolegija župana koja će se održati danas u 13 sati u Maloj vijećnici Doma županije u... Kolegij župana danas u 13 sati

Župan Božidar Longin sazvao je 4. javnu sjednicu Kolegija župana koja će se održati danas u 13 sati u Maloj vijećnici Doma županije u Zadru.
D N E V N I   R E D:

1. Nacrt prijedloga proračuna Zadarske županije za 2018. godinu s prijedlogom projekcija za 2019. i 2020. godinu
2. Nacrt prijedloga odluke o izvršavanju proračuna Zadarske županije za 2018. godinu
3. Prijedlog odluke o davanju mišljenja na Plan održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2018. godinu
4. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
5. Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Zadar
6. Nacrt prijedloga odluke o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini
7. Nacrt prijedloga rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Zadarskoj županiji
8. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava osnovnim i srednjim školama
9. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava Općini Lišane Ostrovičke
10. Informacije

Trenutno nema komentara na ovaj članak

Registriraj se i komentiraj!

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.