P O Z I V za podnošenje prijedloga  za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra P O Z I V za podnošenje prijedloga  za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra
Temeljem članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj 4/07–pročišćeni tekst i 11/09) o g l a š a v... P O Z I V za podnošenje prijedloga  za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra

Temeljem članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj 4/07–pročišćeni tekst i 11/09) o g l a š a v a s e

P O Z I V
za podnošenje prijedloga
za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra za 2016. godinu

Pozivaju se fizičke i pravne osobe da podnesu svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra.
Prijedlozi se mogu podnositi za:

– proglašenje počasnim/om građaninom/kom Grada Zadra – fizičke osobe posebno zaslužne za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda grada Zadra i njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu;

– za dodjelu Nagrade Grada Zadra za životno djelo – fizičkoj osobi dugotrajnog radnog vijeka za izvanredne rezultate naročite uspjehe i najviše zasluge postignute na području znanosti, gospodarstva, kulture, zaštite i unapređivanju čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene kao i za djela humanosti, plemenitosti i požrtvovnosti.

– za dodjelu Nagrade Grada Zadra – građanima/kama grada Zadra (za postignuća nastala u posljednje tri godine), kao i drugim osobama izvan Zadra koji rade na promicanju ugleda grada Zadra, djelatnim skupinama od dva do pet suradnika, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana/ki i drugim pravnim osobama za zapažene rezultate i zasluge na području znanosti, gospodarstva, kulture, zaštite i unapređivanju čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene kao i za djela humanosti, plemenitosti i požrtvovnosti.

– za dodjelu Grba Grada Zadra – građanima/kama i drugim osobama, udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute uzorne uspjehe u radu, kao i za djela humanosti, plemenitosti i požrtvovnosti.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pismenom obliku s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom.
Prijedlog mora sadržavati pismenu suglasnost fizičke osobe koja se predlaže za javno priznanje, osim prijedloga za posthumna priznanja.
U prijedlogu se točno mora navesti na koje se javno priznanje odnosi prijedlog. Isti predlagatelj ne može isti prijedlog predložiti za različita priznanja.

Prijedlozi se upućuju na slijedeću adresu:

G R A D Z A D A R
Odboru za dodjelu javnih priznanja
23000 ZADAR, Narodni trg 1

a najkasnije do 20.LISTOPADA 2016. godine.
KLASA: 061-01/16-01/01
URBROJ:2198/01-1-16-1
Zadar, 16.rujna 2016. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA
Živko Kolega, dr.med., v.r.

Trenutno nema komentara na ovaj članak

Registriraj se i komentiraj!

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.