PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU Veći je za 10,7% i iznosi 895 milijuna kuna PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU Veći je za 10,7% i iznosi 895 milijuna kuna
Na 51. sjednici kolegija župana održanoj u utorak, 15. studenog 2016. godine predstavljen je Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2017. godinu s prijedlogom projekcija... PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU Veći je za 10,7% i iznosi 895 milijuna kuna

Na 51. sjednici kolegija župana održanoj u utorak, 15. studenog 2016. godine predstavljen je Prijedlog proračuna Zadarske županije za 2017. godinu s prijedlogom projekcija za 2018. i 2019. godinu. Ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci proračuna za 2017. godinu iznose 895.000.000,00 kuna, što je povećanje od 10,7 % u odnosu na 2016. godinu ( 86,5 mil. kuna)

Povećanje proračuna Zadarske županije u 2017. godini u odnosu na prethodnu godinu uglavnom se odnosi na investicijsko ulaganje projekta za koja se sredstva očekuju iz EU fondova i to: izgradnju i opremanje dnevnih bolnica (Opća bolnica Zadar) i izgradnju sustava navodnjavanja (SN Baštica – Smilčić II faza i Lišansko polje) . Prihodi od pomoći planirani su u iznosu od 215.300.600,03 kuna što predstavlja povećanje od 42,6% u odnosu na prethodnu godinu.

Iako nisu postojale smjernice za izradu proračuna i predloženom poreznom reformom izmijenit će se ukupno 15 zakona, od čega 7 u potpunosti, proračun Zadarske županije planiran je uravnoteženo s prihodima kao da se oni neće smanjivati. „Kakvi će biti efekti vidjet će se kroz godinu“, rekao je župan Stipe Zrilić i dodao kako će se Zadarska županija ukoliko bude potrebno zadužiti za predfinanciranje projekata te da će se po završetku tih projekata sredstva refundirati iz državnog proračuna i EU sredstava.

Zakoni koji imaju direktan učinak na prihode proračuna Zadarske županije su: Zakon o porezu na dohodak, Zakon o lokalnim porezima, Zakon o posebnom porezu na cestovna motorna vozila i Zakon o upravnim pristojbama.

„U ovom trenutku veoma je teško procijeniti učinak predložene reforme iz razloga nedostupnosti svih tekstova predloženih zakonskih izmjena kao i svih parametara koji će utjecati na ostvarenje prihoda.

Izvjesno je jedino po riječima ministra financija da će kompenzacijskim mjerama Ministarstvo financija anulirati negativan utjecaj na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u 2017. godini svim jedinicama lokalne samouprave“, rekla je pročelnica UO za financije Bibijana Baričević i dodala da je isto vrijeme potrebno izmijeniti i Zakon o financiranju jedinica lokalnih samouprava kojim se uređuje stjecanje i raspodjela prihoda, a što se očekuje tijekom 2017. godine.

Na Kolegiju se raspravljalo i o Prijedlogu Odluke o davanju mišljenja na Plan održavanja, građenjai rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2017. Godinu.“Sagledavajući u ovom trenutku ukupna financijska sredstva namijenjena za županijske i lokalne ceste te stanje i potrebe cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta predlaže se za redovito održavanje cesta u 2017. godini iznos od 23.161.003,00 kn. Što se tiče radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u Planu za 2017.godinu Županijska uprava za ceste nije planirala sredstva za ovu aktivnost. Za radove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta planirana sredstva za 2017. godinu su u iznosu od 700.000,00 kn. Također su planirana sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu nove projektne dokumentacije te izradu geodetskih elaborata.“, rekao je uz ostalo pročelnik UO za gospodarstvo Ante Vukašina. Ravnatelj Županijske uprave za ceste Mile Fabijan ponovno je istaknuo problem financiranja ŽUC-eva i činjenicu da stanje na cestama nije zadovoljavajuće te problem oko financiranja rekonstrukcije i gradnje potrebnih cestovnih dionica za koje već postoje projekti. „Unatoč svim tim problemima, ŽUC je još uvijek u trendu smanjivanja broja prometnih nesreća, posebno onih sa smrtnim posljedicama“ naveo je ravnatelj Fabijan i dodao kako je u tijeku reorganizacija rada Županijskih uprava za ceste te da još nije poznato tko će upravljati kojom grupom cesta na razini države, no da se nada kako će doći do rezultata i da će se pozitivno mijenjati financijski plan.

Nacrt prijedloga Odluke o usvajanju Analize sustava civilne zaštite u Zadarskoj županiji za 2015. i Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu sa Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u Zadarskoj županiji za razdoblje od 2017. do 2019. Godine bio je na današnjem dnevnom redu Kolegija župana. Smjernicama se utvrđuju pravci razvoja sustava civilne zaštite kao kontinuirani i kreativni proces u smislu planiranja, osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranja i drugih aktivnosti kojima će se u četverogodišnjem razdoblju razvijati sustav civilne zaštite. Cilj je doseći što je moguće viši standard za provedbu pravodobnih i efikasnih mjera i aktivnosti svih operativnih snaga civilne zaštite u Zadarskoj županiji. Smjernice se koriste kao podloga za Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite te provođenja ciljanih preventivnih mjera na tom području. Smjernice se ne provode za antropogene prijetnje poput ratova i terorističkih djelovanja te ostalih zlonamjernih aktivnosti pojedinaca koje mogu ugroziti stanovništvo Zadarske županije.

Na kolegiju je bilo riječi i o Izvješću o izvršenju plana upravljanja pomorskim dobrom Zadarske županije za 2016. godinu. Kako je izvijestio resorni pročelnik Krešimir Laštro prihodi u ovoj godini od naknade za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 4.400.000,00 kuna, a ostvareni do sada u iznosu od 4.700.000,00 kuna. U usporedbi sa prethodnim godinama zamjetno je povećanje ovih prihoda budući da je u cijeloj 2015. Godini uprihođeno 4.500,000,oo kn a u 2014. Godini 4.000,000,oo kn.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2017. Godinu planirano je niz aktivnosti u cilju upravljanja pomorskim dobrom od kojih se može istaknuti 24 postupka davanja koncesija kao i nove investicije Županijske lučke uprave.

„To je veliki potencijal koji treba staviti u funkciju razvoja i mi trebamo imati kreativnu ulogu kada je riječ o stavljanju u funkciju pomorskog dobra“, istaknuo je župan Stipe Zrilić.

Rashodi Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu za ulaganja na pomorskom dobru predviđaju se u iznosu od 6.330.000,00 kn.

Danas su raspoređena sredstva za radove u luci Tkon, za radove na sanaciji u uvali Draženica, za projektnu dokumentaciju za sanaciju gata u luci Mali Iž, izmjene i dopune projekta sanacije oštećenog lukobrana u luci Žman te sanaciju lukobrana u luci Neviđane. Također je dana suglasnost Prirodoslovno grafičkoj školi za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju zgrade Prirodoslovne grafičke škole. Kako bi se povećala kvaliteta strukovnog obrazovanja, Zadarska županija je 2013. Godine krenula s realizacijom projekta izgradnje zgrade Prirodoslovno grafičke škole te je izrađen projekt. U drugoj fazi bi trebala ići izgradnja zgrade Centra kompetencija i kreativne industrije.

Trenutno nema komentara na ovaj članak

Registriraj se i komentiraj!

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.