Rebalansom proračun Zadarske županije povećan za dva posto Rebalansom proračun Zadarske županije povećan za dva posto
Prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu upućuje se sa današnjeg kolegija župana... Rebalansom proračun Zadarske županije povećan za dva posto

Prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Zadarske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu upućuje se sa današnjeg kolegija župana Skupštini na usvajanje. Proračun za ovu godinu povećan je za 2 posto ili za 16.195.000 više u odnosu na prethodni plan i sada iznosi 824.650.000,00 kn.

Na Kolegiju je također bilo riječi o drugim Izmjenama i dopunama Plana održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta ŽUC-a jer je nakon dugo vremena ovoj županijskoj ustanovi uplaćeno 2 i pol milijuna kuna za izvanredno održavanje cesta i to od trošarina za gorivo. „Nadam se da je to početak vraćanja financiranja Županijskih uprava za ceste sa državne razine“, istaknuo je župan Stipe Zrilić.

Na sjednici kolegija župana bio je i Nacrt prijedloga odluke o prihvaćanju razvojnih projekata Zadarske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. Godinu. Razvojni projekti planirani za 2017. Godinu su Centar novih tehnologija (CeNT) – specijalizirani poduzetnički inkubator u iznosu do 37.173.659,00 kuna , Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar u iznosu do 42.219.952,00 kuna, Centar kreativne industrije – specijalizirani poduzetnički inkubator u iznosu do 24.154.594,00 kuna, Sustav navodnjavanja Baštica II faza – podsustav Smilčić u iznosu do 22.430.000,00 kn, Sustav navodnjavanja Lišansko polje I faza – područje Žažvić u iznosu do 30.830.000,00, Razminiranje poljoprivrednog zemljišta u iznosu do 7.600.000,00 kn, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u iznosu do 1.930.651,00 kuna, Oglašavanja Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair u iznosu do 2.000.000,00 kuna, Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice te adaptacijom i opremanjem Dnevne bolnice Službe za kirurgiju u iznosu do 49.366.115,00 kuna i Multifunkcionalni dom „Mazin“ u iznosu do 12.000.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost ovih projekata je više od 229 milijuna kuna od kojih će više od 200 milijuna biti povučeno iz EU sredstava dok je 28,6 milijuna kuna planirano u proračunu Zadarske županije.
Na sjednici Kolegija župana donesena je i Odluka o dodjeli potpore za razvoj i unaprjeđenje lovstva za 2016. godinu u iznosu od 300.000 kn. Na javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora za razvoj i unapređenje lovstva pristiglo je ukupno 17 korisnika potpora, a odobreno je 15.

Trenutno nema komentara na ovaj članak

Registriraj se i komentiraj!

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.