TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE Prihodi manji za jedan posto! TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE Prihodi manji za jedan posto!
Skupština Turističke zajednice Zadarske županije održala je dana 15. ožujka 2016. godine svoju 4. sjednicu na kojoj je usvojeno Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom... TURISTIČKA ZAJEDNICA ZADARSKE ŽUPANIJE Prihodi manji za jedan posto!

Skupština Turističke zajednice Zadarske županije održala je dana 15. ožujka 2016. godine svoju 4. sjednicu na kojoj je usvojeno Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2015.
Godinu, te izvješće o radu Turističkog vijeća.

Najopsežnija točka odnosila se na prezentaciju Godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju i Izvješća o izvršenju Programa rada za 2015. godine.
Direktorica Turističkog ureda Mihaela Kadija je iznijela kako su ukupni prihodi u 2015. iznosili 5.904.429,75 kuna, što je 1% manje od planiranog.

Najveći dio 60% čini prihod od boravišne pristojbe u iznosu 4.328.128,12 kuna. Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 5.515.790,60 kuna. Na kraju 2015. godine je ostvaren višak prihoda od 388.639,10 kuna.

U prezentaciji je stavljen naglasak na sljedeće ključne točke:
– razvoj proizvoda s najvećim razvojnim potencijalom te prezentacija i promidžba istih putem
specijaliziranih sajmova, web prezentacije; specijaliziranih novinara, agenata i produkcija;
te sponzorstvo događanja i produkcija usmjerenih na ključne proizvode;
– uspješnu sektorsku i međusektorsku suradnja u vidu okupljanja na godišnjoj razini od
ukupno gotovo 1000 sudionika radionica, edukacija, koordinacijskih sastanaka, susreta
dionika, povjerenstava, informiranja javnosti i suradnjom sa svim segmentima ponude;
– predstavljanje putem 14 sajamskih nastupa i 7 prezentacija u inozemstvu;
– odrađenih stotinjak studijskih putovanja s gotovo 100 inozemnih novinara i 140 agenata;
– integrirana on-line komunikacija putem re-dizajniranih, responzivnih web stranica
usmjerenih na korisnike; objavljivanje vijesti, blogova, te newslettera;
– Provedeno udruženo oglašavanje s ključnim partnerima poput hotelijera, strukovnih
udruženja, te više od 100 partnera u projektu Ryanair;
– te uspostavljanje i provedba novih dugoročnih projekata razvoja proizvoda i dodatne
ponude – Razvoj ciklo-turističke destinacije; Razvoj regionalnih Destinacijskih menadžment
kompanija, te projekt označavanja kvalitete u obiteljskom smještaju „Welcome“.

Prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Programa rada 2015. godine, te Izvješće o radu direktora i
turističkog ureda temeljem istoimenih dokumenata.

Kroz posljednju točku „Razno“, predstavnik TZO Bibinje otvorio je temu problematike prikupljanja boravišne pristojbe za nautiku.

Naglašeno je kako je procedura propisana od strane dvaju ministarstva – prometa i turizma, dok pristojba direktno ide Hrvatskoj turističkoj zajednici, te se kako statistički, a tako i financijski u propisanom dijelu vraća na teren.

Zaključak rasprave jest kako je potrebno revidirati propise koji se odnose na nautiku a posebno način raspodjele prikupljanja boravišne pristojbe od nautike.

Trenutno nema komentara na ovaj članak

Registriraj se i komentiraj!

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.