AGRRA ostvarila veliki uspjeh; Izborili se za projekte vrijedne 9 milijuna eura!

Agenciji za ruralni razvoj Zadarske županije odobrena su četiri ključna projekta unutar Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska za razdoblje 2021.- 2027. Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi gotovo 9,000,000.00 €, što predstavlja značajan doprinos području ruralnog razvoja. Proračun AGRRA-e za provedbu navedenih projekata iznosi gotovo 1,300,000.00 €, a svi projekti su usklađeni s Specifičnim ciljem 2.1., koji se fokusira na promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, sprječavanje rizika od katastrofa te jačanje otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima. Ova odobrenja predstavljaju ključni korak prema ostvarivanju održivog ruralnog razvoja u Zadarskoj županiji.

AGRRA je vodeći partner na projektu MAPA- Marine Adriatic PArks s glavnim ciljem jačanja statusa zaštite tri postojeća zaštićena područja kao Morskih jadranskih parkova (MAPA) u Hrvatskoj oko otoka Silbe i u Italiji u morskom području oko Parco del Conero i Foce Trigno. Viši status zaštite, postignut u aktivnoj suradnji s lokalnim zajednicama, pospješit će zaštitu i očuvanje prirode i biološke raznolikosti koja podupire regeneraciju morskih resursa uz očuvanje lokalnih sredstava za život. Ukupni proračun projekta iznosi preko 1.400.000,00 € od čega je proračun AGRRA-e gotovo 310.000,00 €.

Među odabranim projektima su i GREW- Governance of Wetlands in Italy-Croatia cross border region čiji je cilj razvoj u osam pilot obalnih močvara i njegovanje u drugim obalnim močvarama u prekograničnoj regiji Italija-Hrvatska integriranog i uključivo procesa upravljanja usmjerenog na prepoznavanje utjecaja klimatskih promjena  (trenutačnih i potencijalnih), postavljanje ciljeva prilagodbe klimatskim promjenama -u na temelju mjesta i formaliziranje obveze relevantnim dionicima da poduzmu mjere za prilagodbu klimatskim promjenama, kako bi se podržali upravitelji močvarnih područja u učinkovitom preslikavanju izazova koje pokreće klimatske promjena.
Ukupni proračun projekta iznosi oko 2,000,000.00 € od čega je proračun AGRRA-e 332.000,00 €.

Također i projekt Digit CP Plan- Civil Protection Plan Digitalization through IoT Decision Support System based Platform čiji je glavni cilj digitalizacija planova civilne zaštite, kroz razvoj zajedničke prekogranične metodologije koja će se primjenjivati i replicirati u programskom području s ukupnim proračunom od gotovo 2.700.000, 00 € od čega proračun AGRRA-e iznosi 300.000,00 € te projekt GECO2.2- Green Economy and CO2 gdje se kapitalizacijom projekta želi se stvoriti okvir za službeno certificiranje metoda i alata razvijenih u sklopu projekta (kao VERA) te izmijeniti Zakon o OPG ovima odnosno Pravilnik o dopunskim djelatnostima na OPG ovima kako bi se poljoprivrednicima omogućila prodaja ugljičnih kredita sekvestriranih u sektoru poljoprivrede. Ukupni proračun projekta iznosi 2.000,000,00 € od čega je proračun AGRRA-e 285.000,00 €.

Povećanje svijesti o klimatskim promjenama i obrazovanje o održivim praksama ključni su elementi AGRRA-ine misije. Suradnja s lokalnim zajednicama i znanstvenicima omogućuje implementaciju inovativnih rješenja koja istovremeno potiču ekonomske, društvene i ekološke
dobrobiti. Održiva poljoprivreda, obnova ekosustava i tehnologije prilagođene klimatskim uvjetima čine temelj AGRRA-inog pristupa.
Uključivanje tehnologije u praćenje i predviđanje klimatskih promjena omogućuje brzu reakciju na prijetnje, čime se povećava otpornost poljoprivrednog sektora. Kroz partnerstva s vladama, nevladinim organizacijama i privatnim sektorom, AGRRA stvara sinergiju koja jača
suradnju u suočavanju s izazovima klimatskih promjena. AGRRA-in cilj je usmjeren prema stvaranju održive budućnosti, gdje su zajednice otporne na nepredviđene ekstremne događaje i gdje se bilježi pozitivan utjecaj na okoliš.

Također, projekt MYSTICAL DANUBE, pod vodstvom Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) odobren u sklopu Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027., fokusiran je na transnacionalnu valorizaciju prirodne i nematerijalne kulturne baštine radi socio-ekonomske potpore ruralnim područjima duž Dunava.

Sa specifičnim ciljem 3.3 – Socio ekonomski razvoj kroz baštinu, kulturu i turizam, projekt ima ukupan proračun od nepunih 2,000,000.00 €, od čega je 345.000,00 € alocirano za AGRRA-u. Glavni cilj projekta je uspostaviti usklađeni transnacionalni pristup valorizaciji kulturne baštine kao turističkog resursa u manje posjećenim ruralnim područjima.

Aktivno uključivanje lokalne zajednice u stvaranje novih tematskih ruta ima za cilj poticanje društvenog i gospodarskog razvoja, socijalnog uključivanja te društvenih inovacija u području Dunava. Projekt će razviti zajedničku strategiju, akcijske planove i rješenja, provesti ih kao pilot akcije na 10 lokacija te tako potaknuti jačanje lokalnih zajednica.

“Iznimno sam ponosan na navedene rezultate koji predstavljaju plod politike Agencije usmjerene na mogućnosti koje nude fondovi Europske unije kao i angažmana našeg iskusnog tima koji se još jednom pokazao doraslim visoko postavljenoj ljestvici.

Prilikom prijave projekata od iznimne važnosti nam je podrška Zadarske županije kao osnivača dok će kvalitetu provedbe osigurati suradnja koju imamo sa ostalim subjektima našeg javnog i privatnog sektora.

Navedeni projekti će značajno pridonijeti održivom razvoju regije, postavljajući čvrste temelje za dugoročnu otpornost na izazove povezane s klimatskim promjenama i rizicima od katastrofa čime AGRRA postaje jedan od nositelja razvoja naše županije.”