ALARMANTNO STANJE Grad Biograd ima minus u proračunu od 19 milijuna kuna! ALARMANTNO STANJE Grad Biograd ima minus u proračunu od 19 milijuna kuna!
Na 25.sjednici Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održanoj 14.prosinca ove godine našle su se točke dnevnog reda rebalans proračuna Grada za 2015, godinu... ALARMANTNO STANJE Grad Biograd ima minus u proračunu od 19 milijuna kuna!

Na 25.sjednici Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru održanoj 14.prosinca ove godine našle su se točke dnevnog reda rebalans proračuna Grada za 2015, godinu i prijedlog proračuna Grada za 2016. uz projekcije za naredne dvije godine.
Rebalansom I za 2015.godinu ukupni planirani iznosi  se ne mijenjaju te će iznositi 61.639.344,00 kune odnosno ukupni prihodi proračuna ostaju nepromjenjeni u iznosu 74.305,666,00 kuna.
Od ukupnih prihoda za pokriće manjka prihoda nad rashodima planira se 15.866.322,00 kuna.
Zbog smanjenih prihoda od prodaje zemljišta u iznosu od 6.195.903,00 kune i drastičnog povećanja nekih stavki, npr.zatezne kamate zbog nepravovremenog plačanja računa sa planiranih 250,000,00 povečavaju se  na 1.986,000,00 kuna (za 694 % plus), stavke ostali financijski rashodi sa 450,000,00 kuna na 2,254,000,00 kuna (za 400 % plus), stavke održavanje puteva i ulica sa planiranih 800,000,00 kuna na 2.100,000,00 kuna (za 162 % plus) kao i stavke  plače službenika i zaposlenika JUO koja je sa 3.050,184,00  povećana na 3.703.056,00 kuna zbog povećanja broja zaposlenih.
Zbog povećanja navedenih stavki morali su se za neka bolja vremena ostaviti planirani projekti i to izgradnja reciklažnog dvorišta u iznosu od 5.551.747,00 kuna.

Iz prijeloga proračuna za 2016. godinu je predloženo pokriće manjka prihoda nad rashodima u iznosu od 19.000.000,00 kuna, manjak prihoda nad rashodima povećava se za više od 3.000.000,00 kuna, što znači da su nam planirani ukupni prihodi i primici u iznosu od 79.947.373,00 kuna.
Za rebalans I i prijedlog proračuna za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018.godinu su bili svi vječnici HDZ-a  i nezavisni Ivan Babara dok je njegov kolega nezavisni Leo Zorica bio suzdržan. Jedan vječnik HDSSD-a je bio odsutan, a HDSSD-ova vjećnica Mirana Belamarić kao i SDP-ove vjećnice Mira Ražnjević i Slavica Jeličić su bile protiv.
slavica jelicic“Razlog nepodržavanja ovakvog prijedloga proračuna leži u činjenici da je realno ostvarenje proračuna za 2014.godinu bilo 32.358.540,00 kuna, što je dostatno za održavanje hladnog pogona bez ikakvih razvojnih projekata koji ni realno nisu mogući ovakvim punjenjem proračuna, što je u diskusijama i naglašeno. Usprkos diskusijama koje su upozoravale na neke nepotrebne troškove kao npr. kamate za nepravovremeno plaćanje računa, svi vjećnici HDZ-a su glasali za ovakav rebalans i prijedlog proračuna za 2016.godinu, bez postavljanja pitanja može li se neke stvari raditi drugačije i trošiti drugačije da polako krenemo izlaziti iz ovakvih financijskih problema.” – pojasnila je svoj stav Slavica Jeličić, gradska vijećnica SDP-a.