Ante Fuzul: Otpisan je dug za komunalnu naknadu na adresi gradonačelnika Kneza

Dopredsjednik Gradskog vijeća Grada Biograda, Ante Fuzul, poslao je priopćenje za javnost koje objavljujemo u cijelosti.

“Vrteći neke stare novinske naslove naišao sam na jedan jako interesantan. No, prije nego što javno kažem o čemu se radi, s obzirom na to da je iza nas buran tjedan barem za lokalne HDZ-ovce iz Biograda, red je i politički korektno čestitati pobjednicima na izboru, nadam se da će raditi za dobrobit svih građana Biograda. Da bi pokazali tu dobru volju moraju prvo počistiti u svom dvorištu.

Sad da se vratim u stare novinske naslove. Prije 6 godina na sjednici Gradskog vijeća grada Biograda na jednom lokalnom portalu naišao sam na sljedeći tekst: “I da me razapnu na križ poput Isusa Krista, neću oprostiti dužnicima” grmio je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru gradonačelnik Ivan Knez (HDZ)….“ U tom tekstu se spominjao dug obrta supruge dogradonačelnika prema gradu i „Komunalcu“ za koji nikad nismo dobili crno na bijelo da li je podmiren, no više nije ni bitno jer je navedeni obrt, barem na papiru, promijenio vlasnika, a time i vlasnika duga. Bitno je da je tada gradonačelnik grmio da neće oprostiti dužnicima niti lipe.

Ja sam na pretposljednjoj sjednici postavio pitanje vezano za glasine da na adresi na kojoj je prebivalište gradonačelnika nije plaćena komunalna naknada duži niz godina, te mi zbog visine duga, a isti je prema dokumentu koji sam dobio 7.400,93 sa zaduženjem od cca 1.400 kn za ovu godinu, sumnjam da se komunalna naknada nije plaćala ni u vrijeme kada je isti po gore spomenutom naslovu grmio na sjednici da neće oprostiti dužnicima. Osim toga u samom dokumentu je naznačeno da je postupak obustavljen i da je, što naravno sumnjam, jer nije grijeh sumnjati, dug najvjerojatnije otpisan, no nadam se da griješim. No ako ne griješim, onda mi nije ni jasno zašto bi dug bio otpisan ako je došlo do prijenosa vlasništva naslijeđem i nasljednik je sam gradonačelnik sudeći po upisu u katastru na navedenoj adresi. Stoga se moram zapitati, je li i ako je, gdje je pošlo u krivo? 

Drugo pitanje koje sam postavio bilo je vezano za ranč. Naime, prema dokumentima kojima raspolažem, Ured državne uprave u Biogradu je imenovanom izdao i dostavio rješenje u kojem je kategorizirao s 3 zvjezdice 2 objekta za kraći smještaj gostiju u kampu znakovitog naziva „Prorok“. Temeljem tako izdanog rješenja gradski Jedinstveni upravni odjel (JUO) izdaje rješenje o naplati komunalne naknade koju određuje u visini od 29.940 kn godišnje (1 kn/m2 prema odluci), odnosno u visini od 3.742,50 kn mjesečno. Naš gradonačelnik tu utvrdi da je grad zatražio previše novca od njega za djelatnost koju ne obavlja, te izjavi žalbu ustavši hrabro protiv gradskog JUO i njihove gramzivosti i u žalbi ustvrdi da se tu u kampu ne obavlja nikakva djelatnost jer tu nema tih kućica koje se spominju u kategorizaciji Ureda državne uprave te da ih nikada nije ni bilo, da otkloni bilo kakvu sumnju da on tu ima bilo kakvu djelatnost. No, u isto vrijeme podnosi zahtjev za priključak na vodnu uslugu opskrbe vodom iako nema nikakve kućice kako sam tvrdi, i dobiva od istog ureda rješenje o odobrenju priključka. I sad sam ja malo zbunjen, jer isti JUO prihvaća žalbu i poništava rješenje o komunalnoj naknadi, iako privremeno rješenje istječe tek krajem ove godine. U samoj odluci o komunalnoj naknadi nisam primijetio da se nekoga oslobađa od komunalne naknade zbog toga što isti ne radi, a ima rješenje, već samo u određenim slučajevima.

I za kraj, postavit ću pitanje svih pitanja, što je to točno kategorizirao Ured državne uprave i tko je taj koji je pregledao navedene, prema gradonačelnikovoj žalbi, „nepostojeće“ objekte. Naime, u obrazloženju rješenja piše da je ukupni smještajni kapacitet kampa 2 mobilhome kućice s vlastitim kupaonicama, izražen brojem gostiju – kampera na prostoru kampiranje je 6 (u koji zbroj ne ulaze djeca do 12 godina…). Može li nam netko pojasniti kako se može utvrditi kategorizacija objektu koji u naravi ne postoji i prema izjavi u žalbi istog nije nikad ni bilo. I da se vratimo na grmljavinu s početka teksta, nije problem ne opraštati dužnicima ni lipe, ako je istina da ti je netko pobrisao dug. No, to vjerojatno nećemo nikada saznati, jer kad je u pitanju gradonačelnik, njega štiti Uredba o zaštiti osobnih podataka. Ali samo njega, jer, s obzirom na veći broj objavljenih Zaključaka o dostavi dokumenata na web stranicama grada (s objavama osobnih podataka običnih građana), za druge građane ta uredba očito ne postoji.”