Četvrta sudska pobjeda Kapovića u 2023.; Ukinuta presuda za klevetu Ardene Bajlo

Županijski sud u Šibeniku kao drugostupanjski sud ukinuo je prvostupanjsku presudu kojom je bivši načelnik i aktualni posebni savjetnik u Općini Vir Kristijan Kapović proglašen krivim za klevetu u slučaju privatne tužbe nekadašnje predsjednice Trgovačkog suda u Zadru Ardene Bajlo. Županijski sud uvažio je žalbu Kapovićevog odvjetnika Dana Marinovića na presudu Općinskog suda u Zadru i sutkinje Ane Brkić, pa se ukidanjem prvostupanjske presude predmet upućuje prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odluku. 

Kapović je na Općinskom sudu u Zadru proglašen krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv časti i ugleda, odnosno klevete, pa mu je izrečena novčana kazna u visini 50 dnevnih iznosa (300 kuna), ili ukupno 15.000 kuna. U presudi Općinskog suda u Zadru još je bilo navedeno kako se u slučaju nemogućnosti naplate novčane kazne, ona može zamijeniti radom za opće dobro ili kaznom zatvora. Odvjetnik Marinović iz Odvjetničkog društva „Marinović i partneri“ uložio je žalbu zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrede materijalnog prava, pogrešne primjene materijalnog prava, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o izrečenoj novčanoj kazni te troškovima postupka. Marinovićev prijedlog bio je da se „žalba okrivljenika u cijelosti usvoji“, odnosno da se „ukine pobijana prvostupanjska presuda i predmet vrati prvostupanjskom sudu“ te da se „pobijana presuda preinači na način da se u cijelosti odbije privatna optužba protiv okrivljenika kao neutemeljena i nedokazana“.

Ispitujući prvostupanjsku presudu povodom te žalbe, Županijski sud utvrdio je kako je Općinski sud u Zadru počinio bitnu povredu odredaba kaznenog postupka jer je izreka prvostupanjske presude – kako piše u rješenju Županijskog suda – „nerazumljiva, proturječna sama sebi i razlozima presude“. Činjenični opis kaznenog djela, navodi se dalje, „ne sadrži sva bitna obilježja utuženog kaznenog djela koja proizlaze iz zakonskog opisa kaznenog djela klevete“. Tako je u lipnju 2018. u općinskoj vijećnici na tiskovnoj konferenciji tadašnji načelnik Kapović iznio tvrdnje koje su potom prenesene u tiskovnim i elektronskim medijima, a potom je u kolovozu iste godine u medijima objavljeno priopćenje načelnika Kapovića sličnog sadržaja. Riječ je o takozvanom slučaju „benzinska pumpa“ kada je virski načelnik na tiskovnoj konferenciji javnosti ponudio „novootkrivene pravosudno-obiteljske detalje u veze sa slučajem gradnje benzinske pumpe na otoku Viru“. Kapović je tvrdio da je bivša predsjednica Trgovačkog suda u Zadru Ardena Bajlo omogućila svom bratu Franku Kotlaru i sinu Davidu Bajlu da Trgovački sud nezakonito, kao nenadležan, postupa u predmetu Trgovačkog društva „Tri Bartola“ protiv Općine Vir.

„Rođeni brat daje sestri da riješi predmet, a njegov spis se rješava u roku kraćem od 24 sata, a taj predmet vodi njezin rođeni sin. Pa, gdje to još postoji na kugli zemaljskoj“, zapitao se tada Kapović navodeći kako se u tom slučaju „državne institucije grčevito stavljaju u obranu organiziranog kriminala“ te da bi „svako tijelo javne vlasti trebalo biti podložno kritici, pa i onoj oštroj ili nepristojnoj, a to se posebno odnosi na sudove budući da oni uživaju ustavni privilegij nezavisnosti od političkog utjecaja kojem su podložne ostale dvije grane državne vlasti“.     

Drugostupanjski sud u Šibeniku, za razliku od Općinskog suda u Zadru, utvrdio je međutim kako činjenični opis kaznenog djela za koje je Kapović proglašen krivim, ne sadrži bitna obilježja klevete. Izostala su, navodi se, tri ključna elementa koja određuju biće kaznenog djela: da se radi o neistinitim činjenicama, da takve činjenice mogu škoditi časti i ugledu privatne tužiteljice te da je optuženik znao da se radi o neistinitim činjeničnim tvrdnjama. Kako su u zakonskom opisu izreke ti elementi navedeni, činjenični opis je u suprotnosti sa zakonskim opisom, a izreka pobijane presude je nerazumljiva i proturječna sama sebi – kaže se još u rješenju drugostupanjskog suda. Tako i izjave za koje se tereti načelnik Kapović po svom sadržaju „nisu klevetnički sadržaj bez cjelovitog opisa svijesti i znanja optuženika da iznosi neistinite tvrdnje“, jer „samo citiranje izjava te teksta koji je objavljen u medijima, nije dostatno da bi se moglo govoriti o postojanju elemenata kaznenog djela klevete“. Rješenje Županijskog suda u Šibeniku donijelo je vijeće sastavljeno od sudaca Nives Nikolac kao predsjednice vijeća, Jadranke Biga Milutin i Dijane Jakoliš.

OKVIR: Četiri Kapovićeve sudske pobjede u ovoj godini

Rješenjem Županijskog suda u Šibeniku dugogodišnji virski načelnik Kristijan Kapović svojoj „kolekciji“ privatnih tužbi pridodao još jednu ovogodišnju sudsku pobjedu, nakon što je ranije već bio oslobođen optužbi za iznošenje kleveti, prijetnji i uvreda u dva slučaja koja su se vodila na Općinskom sudu u Zadru na temelju privatnih tužbi Igora Vučetića i Jadranke Okreše, dok je u trećem slučaju privatni tužitelj Frane Vučetić odustao od tužbe jer nije pristupio na glavnu raspravu. Vučetić je tada u tom kaznenom postupku koji je zaključen još u travnju ove godine, tužio Kapovića za iznošenje prijetnji, uvreda i uznemiravanje, odnosno za povredu privatnosti i klevetu.

FOTO: Načelnik Kapović na tiskovnoj konferenciji povodom slučaja „benzinska pumpa“. Lijevo direktor Hrvoje Bašić, do njega predsjednik Općinskog vijeća Antonio Vučetić i desno aktualni virski načelnik Marino Radović