Ciklus predavanja uz izložbu “Jedan svijet”

Nacionalni muzej moderne umjetnosti i Narodni muzej Zadar, uz podršku Grada Zadra, organiziraju ciklus predavanja uz izložbu Jedan svijet, postav zbirke NMMU u II Palače

U utorak, 24. 1. 2023. godine s početkom u 18 sati u Koncertnoj dvorani Braće Bersa u Kneževoj palači održat će se predavanje Branka Franceschija Jedan svijet u kontekstu strategija rada sa zbirkom NMMU te razgovor s umjetnicom Katom Mijatović Nesvjesno u kulturi i umjetnosti s osvrtom na projekt Arhiv snova.

Jedan svijet kao jedinstveni projekt postava zbirke Nacionalnog muzeja izvan sjedišta na razdoblje od dvije godine, predstavlja cjelokupni vremenski i disciplinski raspon zbirke sa 199 ikoničkih umjetnina postavljenih po tematskim cjelinama. Prizemlje Providurove palače u predvorju suprotstavlja tradicionalnu disciplinu skulpture medijskoj umjetnosti, dok je atrij posvećen kozmičkim temama, radosti i tjeskobi ljudske egzistencije. Na prvom katu predstavljena je figurativna umjetnost kroz teme roda, ljudske zajednice, obitelji i urbaniteta, erosa i tanatosa, vizionarska, programska i simbolička uprizorenja, zahvati u duhovne sfere i područje podsvijesti te predodžbe prirodnog svijeta. Drugi kat posvećen je apstraktnoj umjetnosti, njezinim korijenima, vrhuncima i suvremenom statusu u sklopu hrvatske likovne umjetnosti te proto i postkonceptualnoj umjetničkoj praksi. Jedan svijet u strategiji rada sa zbirkom NMMU predstavit će autor koncepcije i ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branko Franceschi.

U okviru teme podsvjesnog u umjetnosti u sklopu Jednog svijeta središnje mjesto pripada radu Kate Mijatović Arhiv snova te će se u nastavku predavanja održati razgovor s umjetnicom. Glavna je tema umjetničke preokupacije Kate Mijatović preispitivanje kompleksnog odnosa između svjesnog i nesvjesnog, između vidljivog vanjskog svijeta i nevidljivih unutarnjih mentalnih prostora. Polazište je uvijek dihotomija između dva psihička prostora, svjesnog i nesvjesnog, njihova interakcija i mogućnost ili nemogućnost njihove međusobne komunikacije. Poseban segment u okviru ovih istraživanja čine radovi/projekti sa snovima, pri čemu su snovi osnovni strukturni predložak i motivacijski sadržaj. Baveći se fenomenom sna, ovi radovi problematiziraju percepciju stvarnosti na relaciji svjesno-nesvjesno te istražuju funkciju nesvjesnog u konstrukciji stvarnosti.

Kata Mijatović predstavljala je Hrvatsku na 55. međunarodnoj umjetničkoj izložbi La Biennale di Venezia 2013. godine s projektom Između neba i zemlje (kustos Branko Franceschi). Kao središnji rad izložbe realiziran je projekt Arhiv snova (http://arhivsnova.hr/archive), domena na koju posjetitelji mogu smjestiti/arhivirati svoje snove. Do sada je u Arhivu snova prikupljeno više od 2000 snova na različitim jezicima. Uključivanje velikog broja sudionika stvara globalni ″bazen″ snova; otvara prostor za istraživanje fenomena snova i onoga što ljudi danas sanjaju. Arhiva snova postavlja pitanja na koja još uvijek nemamo odgovore – zašto ljudi sanjaju i koja je uloga nesvjesnog u konstrukciji stvarnosti. 

Ulaz na predavanje je slobodan.