Čistoća Zadar: Prijava i objava korištenja usluge odvoza otpada, zamjena spremnika…

Tijekom ljetnih mjeseci, zbog dolaska sezonaca, povratnika i rada ugostiteljskih objekata, značajno je povećan obujam poslova koje obavlja zadarska Čistoća, ali i broj upita o uslugama, pravima i obvezama korisnika. O načinu na koji funkcioniraju prijava i odjava korisnika, zaduženje spremnika, obračun sezonskim korisnicima i drugim aktualnostima, objasnit ćemo u daljnjem tekstu.

PRIJAVA  KORISNIKA

Prijava  korisnika funkcionira na jednostavan način. Temelj za prijavu je vlasništvo nad objektom i dovoljno je predočiti dokument koji to dokazuje: vlasnički list, ZK izvadak, rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ugovor, bilo koji dokument s kojima se može dokazati da je netko vlasnik tog objekta, nakon čega ga se evidentira kao korisnika. Temelj za promjenu može biti prodaja objekta, smrt korisnika, nasljeđivanje, darovanje, odnosno neki službeni dokument koji se uzima kao mjerodavan za promjenu korisnika. Bitno je napomenuti da smrću korisnika ne prestaje obveza plaćanja usluge. Trajno nekorištenje objekta može se ostvariti ako se objekt nije koristio duže vrijeme, odnosno ako je godinu dana potrošnja struje bila 0 kilovata, što je dokaz da se kuća nije koristila. Ostali načini odjave su da se sasvim isključila struja iz objekta ili je objekt devastiran, neuvjetan za stanovanje. Za taj dio terenska služba Čistoće izlazi na teren da se uvjeri u stanje objekta, što ne traje duže od pet minuta.

U višestambenim zgradama predstavnik stanara može ažurirati podatke neograničen broj puta u godini. Ukoliko nema predstavnika stanara, potrebno je u Čistoću dostaviti potpise od 50 posto sustanara na obrascu koji se zatraži u Odjelu prodaje. 

ZAMJENA OŠTEĆENIH ILI DOTRAJALIH SPREMNIKA

Spremnici koji su stariji od 7 godina mogu se bez navođenja razloga mijenjati osobnim dolaskom u Čistoću sa starim spremnikom ili ga Čistoćina dostavna služba može zamijeniti na adresi objekta, pri čemu se naplaćuje usluga dostave. Na isti način funkcionira zamjena za oštećeni spremnik. Svaka prva dostava spremnika je besplatna, a dostava se naplaćuje samo za zamjene.

SPREMNICI ZA RECIKLAŽNI OTPAD

Spremnike za reciklabilni otpad je nabavljala svaka jedinica lokalne samouprave za sebe, jer su one bile dijelom financirane iz sredstava europskih fondova. Te spremnike dijele općine (osim za područje gradova Zadar i Nin), a Čistoća ih prazni. Zaduživanje i pražnjenje spremnika za reciklabilni otpad obavlja se bez naknade. Preporuka je da se spremnik uzme, jer će to korisniku umanjiti troškove kada na snagu stupi obračun prema broju pražnjenja.

CIJENA MINIMALNE USLUGE ODVOZA OTPADA ZA SEZONSKE KORISNIKE PLAĆA SE TIJEKOM CIJELE GODINE

Sezonac je korisnik koji plaća porez na kuću ili stan za odmor. Takvim korisnicima se devet mjeseci obračunava umanjena cijena minimalne javne usluge, ovisno u kojoj su prostornoj kategoriji, a puna cijena tijekom tri ljetna mjeseca.