Crveni križ grada Biograda izvijestit će o svojim aktivnostima

U utorak 8. rujna 2015. godine u 10 sati u Gradskog vijećnici Grada Biograda, održat će se konferencija za medije povodom završetka provedbe projekta “Sigurnost na vodi”.

Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru u sklopu projekta
“Sigurnost na vodi” Hrvatskog Crvenog križa provelo je aktivnosti koje se odnose na:

– upoznavanje djece s opasnostima na vodi,
– rad s djecom na upoznavanju kodeksa sigurnosti na vodi,
– usvajanje i poboljšanje plivačkih vještina kod djece kroz besplatnu obuku neplivača,
– informiranost građana i prosvjećenost korisnika kupališta
– podizanje razine osviještenosti o očuvanju okoliša uz vodu.

Projekt se provodio u partnerstvu sa Plivačkim klubom Dupin i Udrugom za zaštitu okoliša Hippocampus iz Biograda na Moru te u suradnji sa Dječjim vrtićima u Biogradu na Moru, Pakoštanima, Sv.Filipu i Jakovu i Turnju.