–  AKTUALNI SAT –

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku obavljanja vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničkih dužnosti zamjenika vijećnika

2. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima

3. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

4. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Petrčane

         –  Konačan prijedlog UPU-a Petrčane

5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju sklapanja Dodataka 1. Sporazumu o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcijskog plana za unapređenje elektromobilnosti Grada Zadra

7. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Zadra

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za postupak prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Zadra oznake čest.zem. 6348 k.o. Mali Iž (nova izmjera)

9. Prijedlog Odluke o neposrednoj prodaji dijela nekretnine označene kao čest.zem. 5998 k.o. Zadar

10. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za odobravanje izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra

11. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta Zadar

12. Prijedlozi odluka o izmjeni Odluka o izboru članova odbora Gradskog vijeća:

           –  Mandatnog povjerenstva,

–  Odbora za izbor i imenovanje,

–  Odbora za statut i poslovnik,

–  Odbora za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost,

–  Odbora za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova, područja te javnih ustanova i trgovačkih društva Grada Zadra.