DIREKTOR NE REAGIRA Divlje odlagalište otpada u Biogradu šokira turiste!

Unatoč postojanju službenog odlagališta komunalnog otpada na području Grada Biograda, otpad se odlaže i na neuređene prostore koji nisu predviđeni za odlaganje otpada.

Mario Jeličić nam je poslao fotografije jednog takvog divljeg odlagališta koje se nalazi na sjeveroistočnom dijelu grada Biograda na Moru, u predjelu Bučina, praktički na samom ulazu u grad. Kao što se vidi iz priloženog, na odlagalištu se, tik uz neasfaltirani put, nalazi krupni otpad, stari namještaj, odbačena odjeća, obuća, kante…Svega i svačega se tu može pronaći, zbog čega je Mario fotografije popratio duhovitom primjedbom „Biogradska Ikea na ulazu u grad“. Fotografije neadekvatno zbrinutog otpada stižu nam sa svim strana.
Tako su građani upozorili i na otpad koji se taloži i slaže u garaži nasuprot hotela „Bolero“. smece-otpad-2-800x450Daje se naslutiti da u Biogradu na Moru postoji nekoliko lokacija divljih odlagališta koji su produkt udruženih snaga krajnje neodgovornih i nesavjesnih građana, koji unatoč postojanju reciklažnog dvorišta nisu u stanju odvesti svoj krupni otpad na za to predviđeno mjesto i adekvatno ga zbrinuti, ali obzirom na ovakvo stanje i – neučinkovite Gradske uprave odnosno gradskog komunalnog poduzeća „Bošana“ na čelu koje je Krunoslav Pešić.
Postavlja se pitanje – koliko je ovakvih odlagališta na području grada Biograda na Moru? Koliko ih je sanirano i kako spriječiti daljnje odlaganje otpada u prirodu? Biograd je lijep koliko je čist nije tek puka fraza i ovim putem apeliramo na građane da se ponašaju odgovorno prema okolišu i da se ovakve stvari više ne ponavljaju.

krunoslav pesic bosana Jer slike nagomilanog glomaznog otpada uz frekventnije prometnice nisu poželjna slika kako za nas same, tako i za turističku sezonu koja slijedi. Stvaranje navike odlaganja krupnog otpada kojekuda izlaže nas neželjenim utjecajima i ekološkim nesrećama, kao što su: onečišćenje tla, neugodni mirisi, raznošenje laganih materijala vjetrom u okoliš, opasnosti od izbijanja požara i onečišćenje zraka uzrokovano istim, onečišćenje podzemnih voda, zraka i mora, dok otpad iz domaćinstava odbačen u okoliš pogoduje razmnožavanju glodavaca i drugih štetočina koji šire zaraze i bolesti. Biograd može bolje od ovog što je dokumentirano po fotografijama, zar ne?!
Gordana Šarić