DISKRIMINACIJA I PODJELA DJEVOJČICA NA LIJEPE I RUŽNE Lekcija u 2. razredu osnovne škole! DISKRIMINACIJA I PODJELA DJEVOJČICA NA LIJEPE I RUŽNE Lekcija u 2. razredu osnovne škole!
Po društvenim mrežama cirkulira fotografija (u prilogu) stranice koja je, sudeći prema komentarima i objavama, dio Smileys-a, odnosno radne bilježnice iz engleskog jezika za... DISKRIMINACIJA I PODJELA DJEVOJČICA NA LIJEPE I RUŽNE Lekcija u 2. razredu osnovne škole!
Po društvenim mrežama cirkulira fotografija (u prilogu) stranice koja je, sudeći prema komentarima i objavama, dio Smileys-a, odnosno radne bilježnice iz engleskog jezika za drugi razred osnovne škole koja je u uporabi i odobrena od strane MZOSRH.
Na spornoj stranici nalazi se fotografija dviju djevojčica, te se u zadatku od drugašića traži da na temelju fizičkog izgleda odredi koja je od njih dvije lijepa a koja ružna. Time ih se od najranije dobi potiče na razvijanje stereotipa utemeljenih na vanjštini.
Jedna je od naslikanih djevojčica ima velike i jače izražene uši, veliki nos, kratku raščupanu kosu, a k tome je još i tužna, dok je druga vedro raspoložena, ima mali nosić i uši, te dugu plavu, valovitu kosu. Sporna stranica je izazvala mnoštvo osuda, najviše u Facebook Nastavnici.org, a potom i šire.
Nadajmo se da će se iz školskog programa eliminirati sramotna lekcija, a poželjno i cijela radna bilježnica. Čemu diskriminacija po raznim osnovama već u osnovnoj školi?!
GORDANA ŠARIĆ