Do sada je na zadarskom području utrošeno 15.307 doza cjepiva

Navršava se  godina dana da je u Zadarskoj županiji otkriven je prvi slučaj zaraze korona virusom.

Stožer civilne zaštite Zadarske županije cijelo  vrijeme koordinira rad gradskih i općinskih  stožera civilne zaštite na razini županije i svakodnevno je u kontaktu s njima.

Vezano uz kontrolu provođenja odluka i mjera stožera najviše posla na razini županije odradio je Stožer civilne zaštite Grada Zadra koji je imao i najviše intervencija na terenu.  U određenim situacijama epidemiološka slika i stanje nas je potaklo da predložimo nacionalnom Stožeru  donošenje strožih mjera za područje Zadarske županije pa vezano uz to možemo istaknuti da je unatoč rastu broja oboljelih epidemiološka slika i dalje zadovoljavajuća.

To govori da se stanovnici naše županije pridržavaju donesenih mjera i na tome im hvala.

U proteklih godinu u Zavodu za javno zdravstvo Zadarske županije testirano je ukupno 63.560 uzoraka, a udio pozitivnih bio je 9,67%.

Od ukupno oboljelih više je bilo žena nego muškaraca, a najviše oboljelih pripada dobnoj skupini od 31 do 40 godina.

Najveći broj zaraženih imali smo u prosincu, njih 3091,  kada je i preminulo najviše osoba. Najviše umrlih osoba  bilo je između 81 i 90 godina.

Cijepljenje je na našem području počelo 27. prosinca 2020. godine i do sada je utrošeno 15.307 doza cjepiva.

U Općoj bolnici Zadar tijekom proteklog razdoblja  poduzete su sve potrebne mjere kako bi se spriječio širenje virusa u bolnici, a sukladno uputama Ministarstva zdravstva prilagodili su organizaciju rada kako bi zbrinuli oboljele od bolesti COVID-19. Iz navedenog razloga ustrojene su organizacijske jedinice u okviru Odjela za infektologiju i to; Odjel COVID-1, Odjel COVID-2 i Odjel COVID-3, kao i zasebna jedinica u okviru Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu COVID-JIL koja služi zbrinjavanju najtežih bolesnika oboljelih od bolesti COVID-19.

Odjel za pedijatriju je od samog početka pandemije organizirao prijem djece sa sumnjom na oboljenje COVID-19 kao zaseban prijem u zasebnim prostorima, a koji su izdvojeni iz prostora Odjela za pedijatriju. Služba za ginekologiju je za prijem trudnica sa sumnjom na COVID-19 također osigurala zasebnu ambulantu za prijem trudnica sa sumnjom na COVID-19.

Objedinjeni hitni bolnički prijem za cijelo vrijeme pandemije zaprima i obrađuje pacijente sa sumnjom na COVID-19 i oboljele od COVID-19.

U Općoj bolnici Zadar  do sada je zaprimljeno 759 pacijenata oboljelih od COVID-19 od čega je 96 bolesnika liječeno u Odjelu za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu. Obrađeno je  19. 726 uzoraka brisa na SARS-CoV-2 virus od 12 202 različite osobe.

Opća bolnica Zadar je od početka pandemije, a prva u Županiji preuzela uzorkovanje osoba na SARS-CoV-2, te svakodnevno transportirala uzorke prema Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, ponekada i dva ili tri puta dnevno sve dok Zavod za javno zdravstvo Zadar nije kupio prvi PCR uređaj za dijagnostiku SARS-CoV-2 virusa.

Istovremeno su  osiguravali prihvat svih hitnih bolesnika kao  i onkoloških bolesnika, djece i trudnica. Za cijelo vrijeme pandemije održavali su rad konzilijarno specijalističkih ambulanti svih djelatnosti.

Zbog pojave COVID-19 i poduzetih mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske radi suzbijanja širenja korona virusa, Županijski centar 112 Zadar  u godinu dana zabilježio je 4.953 poziva vezano za COVID-19, proveo je 2847 nadzora po pitanju provedbe epidemioloških mjera vezano uz COVID-19, mobilizano je  5 Postrojbi civilne zaštite Opće namjene, uspostavljeno je  6 objekata za karantenski smještaj (vozači i građanstvo). Osim toga, Županijski centar 112 Zadar  obavljao je nabavu i dostavu zaštitne opreme za medicinsko osoblje, zdravstvene ustanove, karantenski smještaj, domove za starije i nemoćne osobe, a postavio je  i 13 stambenih kontejnera sa infrastrukturom za potrebe OB Zadar, Specijalne bolnice Biograd na Moru i HZJZ Zadar. Postavljena su i 2 trijažna šatora, 1 DRIVE IN šator za uzimanje uzoraka, 5 pomoćnih šatora za potrebe OB Zadar i Specijalne bolnice Biograd na Moru. U proteklih godinu dana   organizirane su  i 4 repatrijacije putnika iz Italije.

Odlukom Ministarstva zdravstva od 11. ožujka 2020. godine o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite RH Policijska uprava zadarska je započela sa provođenjem preventivnih, planskih, organizacijskih, operativnih i nadzornih aktivnosti kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti na području zadarske županije.

Svi policijski službenici i rodovi policije, bez obzira na liniju rada, uključili su se u provedbu nadzora poštivanja mjera donesenih odlukama Stožera CZ te građane kontinuirano upozoravaju na dosljednost pridržavanja mjera, ali i kažnjavaju protupravna ponašanja.

U tom kontekstu policijski službenici granične policije od početka aktivno djeluju u skladu preporukama HZJZ-a i Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, organiziraju nadzor na osobama i postupanja na graničnim prijelazima s ciljem smanjenja unosa i širenja bolesti COVID-19.

Nad osobama kojima se od strane epidemiologa odredi mjera samoizolacije ili liječenja kod kuće, policijski službenici svakodnevno provode nadzor kroz redovan rad kao i temeljem zaprimljenih dojava, pa je tako u vremenu od 13. ožujka 2020. godine do 15. ožujka 2021. godine evidentirano 218 nepoštivanja mjera samoizolacije.  Uglavnom su evidentirana  kršenja mjere samoizolacije kod osoba koje policijski službenici nisu zatekli na adresi koju su epidemiologu naveli kako mjesto boravka za vrijeme samoizolacije. U nekoliko slučajeva  utvrđeno kršenje mjera osoba koje su pristupile na šaltere upravnih poslova Policijske uprave  radi izrade osobnih dokumenata te osoba koje su pristupile u stanicu za tehnički pregled radi registracije vozila.

Također, dana 23. ožujka 2020. donesena je Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka, te su na području PU zadarske oformljeni  prometno-blokadni punktovi na prometnicama u županiji gdje su policijski službenici vršili 24-satnu kontrolu ulaska i izlaska osoba s područja prebivališta ili boravišta te posjedovanja valjanih propusnica, nakon čega je slijedom dopune Odluke od 18. travnja oformljeno 12 prometno-blokadnih punktova koji su postavljeni na prometnim pravcima koji povezuju Zadarsku županiju s županijom Šibensko-kninskom i županijom Ličko-senjskom na kojima se vršila provjera propusnica sve do 11. svibnja kada je donesena Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka. Od dana donošenja odluke do 11. svibnja 2020. ukupno je vraćeno 1 900 osoba zbog ne posjedovanja valjanih propusnica. Prometni punktovi su ponovno oformljeni 23. prosinca 2020. godine sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH, te su policijski službenici vršili 24-satnu kontrolu ulaska i izlaska osoba do 29. prosinca kada je odluka stavljena van snage.

Policija se zahvaljuje svim građanima koji poštuju Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i odgovornim ponašanjem čuvaju sebe i druge  te nadalje apelira na građane kojima je izrečena mjera samoizolacije da se strogo pridržavaju navedene mjere i dobivenih uputa te da vode računa o svom zdravlju, zdravlju svojih najbližih i svojih sugrađana.

Samo zajedničkim odgovornim ponašanjem možemo ovu pandemiju privesti kraju.

Ostanite zdravi i odgovorni.