DOGUS GRUPA TVRDI Projekt Hotela Maraska i pratećih objekata potpuno je unutar katastarskih čestica u našem vlasništvu

Potaknuti najnovijim napisima i izjavama vezanima uz projekt Maraska te izmjene i dopune plana, u detaljnom dostavljenom priopćenju turske Dogus grupe navodi se kako je projekt hotela Maraska te pratećeg rezidencijalnog i komercijalnog dijela u granicama katastarskih čestica u vlasništvu Dogus grupe te ne zadire u prava vlasništva privatnih osoba, ne uključuje bilo kakvu prenamjenu javnih prostora, ne uključuje pretjeranu izgradnju koja bi zaklanjala pogled stanarima okolnih zgrada, ne zadire u postojeće zelene površine i ne predviđa korištenje plaže Jadran za potrebe hotela.

Priopćenje koje potpisuje Meri Matešić Sičić, voditeljica marketinga i komunikacija Dogus grupe za Hrvatsku prenosimo u cijelosti.

Dogus grupa nije zainteresirana za plažu Jadran i niti u jednom trenutku nije zatražila bilo kakve izmjene Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija “Maraska-park” vezane uz spomenutu plažu. Budući hotel Maraska imat će otvoreni i zatvoreni bazen te mu plaža nije potrebna. U skladu s time, u izmjenama plana ukinut je podzemni tunel, predviđen u izvornome planu iz 2008. godine. Perivoj Maraska definiran je kao javna zelena površina i nalazi se na vlastitoj katastarskoj čestici.  Prometnica prema Trpimirovoj obali predviđena je izvornim planom iz 2008., a ucrtana je i definirana kao javna prometnica u Prostornom planu grada Zadra iz 2011. godine. Ova prometnica također nije povezana s Detaljnim planom uređenja zone parka i centralnih funkcija “Maraska-park”.

Jedine promjene u odnosu na Detaljne planove uređenja iz 2008. i 2010. godine vezane su uz povećanje parcele hotela, a nauštrb parcele predviđene za rezidencijalni dio. Obje navedene parcele su u vlasništvu Dogus grupe. Važno je naglasiti da je u planu Palače Zadar, koji je otkupila Dogus grupa, bila predviđena izgradnja stambene zgrade, no Grupa je umjesto nje odlučila napraviti otvoreni trg s niskom građevinom u kojoj će se nalaziti ugostiteljski objekti i drugi sadržaji koje će koristiti građani grada Zadra i turisti. Novim projektom otvorenog trga izgrađenost je smanjena s prvotno planiranih 7500 m² na 3500 m².

“Izmjene Detaljnog plana uređenja u smjeru povećanja kapaciteta hotela, a na račun smanjenja rezidencijalnog dijela, nužne su kako bismo napravili dugoročno održiv projekt koji će Zadar pozicionirati na karti luksuznog turizma te generirati direktno i indirektno zapošljavanje u gradu i okolici. Treba imati na umu da će hotel osim 170 novih radnih mjesta pozitivno utjecati i na mnoge lokalne tvrtke i proizvođače koji će postati njegovi dobavljači”, izjavio je Burak Baykan, regionalni direktor Dogus grupe za Hrvatsku i Crnu Goru, dodajući:

“Od početka poslovanja u Hrvatskoj 2009. godine, Dogus grupa se zalaže za otvoren i transparentan pristup svakom pitanju. U svim dosadašnjim projektima pa tako i u projektu Maraska otvoreni smo za dijalog jer želimo biti dobar susjed i odgovoran partner lokalnoj zajednici. Održivi rast jedan je od najvažnijih ciljeva poslovne strategije Dogus grupe, a to možemo postići samo usklađivanjem poslovnih ciljeva s dugoročnim društvenim, ekonomskim i okolišnim pitanjima važnima za građane Zadra“.

Osim ulaganja u razvoj poslovanja i podizanje kvalitete turističke ponude, Dogus grupa podupire lokalnu zajednicu kroz različite projekte u kulturi, sportu, školstvu i socijali.