Doktorirala Renata Peroš; Obranu disertacije moglo se pratiti uživo na službenoj stranici Sveučilišta Doktorirala Renata Peroš; Obranu disertacije moglo se pratiti uživo na službenoj stranici Sveučilišta
Unatoč zahtjevnom poslu koji obavlja kao ravnateljica Narodnog muzeja Zadar, te privatnim obvezama oko vlastite tvrtke koja sve uspješnije posluje, Renata Peroš, posvetila se... Doktorirala Renata Peroš; Obranu disertacije moglo se pratiti uživo na službenoj stranici Sveučilišta

Unatoč zahtjevnom poslu koji obavlja kao ravnateljica Narodnog muzeja Zadar, te privatnim obvezama oko vlastite tvrtke koja sve uspješnije posluje, Renata Peroš, posvetila se i znanosti, te je doktorirala jučer obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom Uloga informacijsko – komunikacijske tehnologije u unaprjeđenju modela komuniciranja muzeja.

Obrana disertacije bila je javna, te su svi zainteresirani mogli pratiti je u živo s početkom u 10 sati putem Internet stranice Sveučilišta, za što je ranije objavljena obavijest i poziv.

Doktorska disertacija izrađena je pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marka Odaka s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Javna obrana doktorske disertacije održana je u Sveučilišnom centru Koprivnica, dvorana A109, pred povjerenstvom u sastavu:

Prof. dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić, prof. u miru, vanjska suradnica Sveučilišta Sjever, predsjednica Povjerenstva

Doc. dr. sc. Jasmina Dvorski, vanjska suradnica Sveučilišta Sjever, član

Doc. dr. sc. Ivan Dunđer, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član

Ivana Bagarić Peroš, dipl. iur., zapisničar obrane.

Podsjetimo, Renata Peroš, koja je završila arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zadru, magistrirala je na temu Etno-kulturna komunikacija kulturno-umjetničkih društava i njihov utjecaj na razvoj hrvatske nacionalne integracije na zadarskom području od 1860. do 1914. U stručnom povjerenstvu tada su bili dr. sc. Goran Pavel, dr. sc. Ante Bralić i dr. sc. Stjepan Malović.