Dukić i Longin obišli gradilište CGO-a Biljane Donje: Dovršetak iduće godine

Gradilište budućeg Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje posjetili su župan Zadarske županije Božidar Longin, zadarski gradonačelnik Branko Dukić te dogradonačelnik Benkovca Tomislav Klarica. Dočekao ih je Dino Perović, direktor tvrtke Eko d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije, kojoj je povjerena provedba ovoga projekta, a čiji su suvlasnici upravo Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija.

Longin, Dukić i Klarica izrazili su zadovoljstvo zatečenim stanjem na gradilištu trenutno najvećeg infrastrukturnog projekta u Zadarskoj županiji, koji se u 90-postotnom iznosu financira novcem EU-a iz Kohezijskog fonda te nacionalnim sredstvima.

2Obilazak CGO_copy_800x533

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje vrijedan je 486 milijuna kuna (bez PDV-a), od čega 76 posto sufinancira EU iz Kohezijskog fonda, 14 posto Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok preostalih 10 posto vrijednosti projekta sufinanciraju suvlasnici tvrtke Eko, a to su Grad Zadar, Grad Benkovac i Zadarska županija. Predviđeni rok dovršetka radova na izgradnji Centra je druga polovica 2022. godine, najavio je Perović. Naveo je također kako je do sada ishođeno 8 od ukupno 13 građevinskih dozvola koliko ih je potrebno za cijeli projekt.
– Do danas imamo osam građevinskih dozvola i to za pristupnu cestu koja vodi od CGO-a do županijske ceste, trafostanicu, upravnu zgradu, reciklažno dvorište građevinskog otpada, reciklažno dvorište otvorenog tipa, odlagalište inertnog otpada, natkriveno skladište i transportni centar. Preostaje, dakle, ishoditi još građevinske dozvole za postrojenje mehaničko-biološke obrade otpada, ulazno-izlaznu zonu, odlagalište za neopasni otpad, područje za obradu oborinskih voda i odlagališnog plina, pojasnio je Perović.
Zadarski gradonačelnik Branko Dukić bio je zadovoljan viđenim na gradilištu CGO-a.

1Obilazak CGO_copy_800x415
– Tijekom iduće godine konačno zatvaramo odlagalište otpada u Diklu i od iznimne je važnosti da projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom bude završen u predviđenom roku. Zadovoljan sam dinamikom radova i nakon preduge natječajne procedure možemo već danas vidjeti konkretne obrise budućeg Centra. U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša provodimo postupke nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, prvi su već prošle jeseni distribuirani za prvih tisuću domaćinstava, a tijekom ove godine još 19 300 zapremine 240 litara. Dakle, Zadar će spremno dočekati početak rada ovog Centra. Već u ovoj fazi smo u značajnoj prednosti u odnosu na veliku većinu hrvatskih gradova, ali posao treba dovršiti čim prije kako bismo odmah krenuli u sanaciju odlagališta Diklo. Za taj projekt dovršavamo svu potrebnu dokumentaciju i otvaranjem Centra nesmetano krećemo u konačno zatvaranje i sanaciju deponija u Diklu, istaknuo je gradonačelnik Dukić.
Ciljevi i očekivani rezultati projekta su uspostava cjelovitog sustava gospodarenje otpadom u Zadarskoj i južnom dijelu Ličko-senjske županije, smanjenje štetnih utjecaja na okoliš i uspostava samoodrživog sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

5Obilazak CGO_copy_600x900
– Ovo je jedan od najvažnijih projekata koji se provodi na području naše županije. Izgradnja CGO-a i sustava za prikupljanje i recikliranje otpada te zatvaranje 200 divljih deponija na području Zadarske županije tri su ključna projekta kojima će biti riješeno prikupljanje otpada na suvremen i kvalitetan način. Centar će biti taj krajnji i najvrjedniji projekt koji će zaokružiti priču odgovornog gospodarenja otpadom i koji će biti ključni korak ka zelenoj i održivoj županiji. Na nama je sada poraditi na ključnom elementu, odvajanju otpada na kućnom pragu, u reciklažnim dvorištima, a onda slijedi recikliranje i zbrinjavanje preostalog otpada, poručio je župan Longin.
U tijeku je Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu opreme za CGO Biljane Donje i pretovarne stanice procijenjene vrijednosti 47.858.492,00 kuna (bez PDV-a).