Dukić najavio nove gradske zelene projekte i stambeno zbrinjavanje mladih obitelji

Kreće provedba „zelenog“ programa Grada Zadra koji obuhvaća niz komunalnih zahvata na zelenim površinama i ugradnje novih sadržaja na njima. Najavljeno je to na današnjem Kolegiju u Gradskoj upravi.

Jedan od prvih projekata u sklopu tog programa je uređenje parka s dječjim igralištima i ostalim javnim sadržajima na području između MO Plovanija i MO Višnjik. Grad Zadar pokrenuo je proceduru za otkup zemljišta u vlasništvu društva Odašiljači i veze d.o.o. na ukupne površine 9 220 m2. Kako su u proračunu za ovu  godinu osigurana sredstva u iznosu od 5 milijuna kuna do kraja godine planira se dovršiti i kompletna procedura vezana za otkup. Započeo je i postupak izrade projektne dokumentacije za realizaciju velikog edukativnog parka na toj čestici koja bi iduće godine trebala postati novo mjesto okupljanja i provođenja slobodnog vremena ne samo stanovnika ove gradske četvrti. 

Uređenje još jednog gradskog parka između Ulice Kažimira Zankija i Puta Vrela spreman je za realizaciju. Za ovaj konkretni novi gradski park riješeni su imovinsko pravni odnosi s Hrvatskim šumama i resornim ministarstvom. Riječ je o obuhvatu šume veličine 11 500 m2 za koju je izrađen projekt krajobraznog uređenja i valorizacije zelenila, troškovnik i projekt javne rasvjete. U sklopu EU projekta „Dostupnost javnih usluga i zelenih površina za ranjive skupine (DORAS)” Sveučilište u Zadru je primjenom različitih kriterija utvrdilo da je  ovo područje najbolje za pristup zelena površina ranjivim skupinama društva. Natječaj za početak radova bit će raspisan do konca ovog mjeseca, a procijenjena vrijednost radova je 2.000.000,00 kuna.  

Pročelnik Kasap istaknuo je kako se na području MO Novi Bokanjac u sklopu aglomeracije izvode izvodi 3 retencijska bazena koje će po dovršetku projekta u sušnim periodima služiti kao zelene oaze i parkovi. 

Konačno, na ovogodišnji poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama Grad Zadar prijavio je dva projekta. Jedan se odnosi na parterno uređenje Rive ukupne vrijednosti 7,5 milijuna kuna, a drugi na zelene otoke na 24 lokacije od čega 7 na otocima koji se planiraju realizirati u sljedećoj godini. Planira se sadnja pojedinačnih stabala i drvoreda kao doprinos razvoju „zelene infrastrukture“ u Zadru. 

Ovi projekti, kao komunalni zahvati, usporedivi su s projektima uređenja obalnog pojasa, odnosno gradskih plaža. Dakle, novi funkcionalni i uređeni javni prostori za boravak građana, ali i ljepšu sliku Zadra – zaključio je gradonačelnik Dukić.

Spreman je novi program poticanja stambenog zbrinjavanja mladih obitelji u Zadru. Riječ je o poticanju gradnje obiteljskih kuća na području MO Crno. U sljedećih nekoliko mjeseci raspisuje se javni natječaj za osnivanje prava građenja na građevnim česticama u vlasništvu Grada Zadra na području tog mjesnog odbora. Cilj ovog programa je demografska obnova te poticanje mladih obitelji na planiranje svoje budućnosti u Zadru. Pogodnosti programa osnivanja prava građenja sastoje se u mogućnosti gradnje obiteljske kuće na zemljištu u vlasništvu Grada Zadra, uz mjesečnu otplatu cijene zemljišta (cijene prava građenja) na dulje vremensko razdoblje, uz mogućnost otkupa zemljišta.

-I ovo je dio naših politika usmjerenih prema mladim obiteljima. Dok čekamo useljenje u nove POS stanove na Crvenim kućama, planiramo i novu sličnu zgradu na Smiljevcu. Istovremeno krećemo i s ovim projektom poticanja gradnje obiteljskih kuća, a u pripremi je i poticajni najam gradskih stanova za mlade obitelji. O tome ćemo više govoriti u idućem razdoblju – najavio je Dukić.

U Gradskoj upravi pripremljen je prvi, ujedno i jedini, ovogodišnji rebalans proračuna. Kako je istaknuto, izmjene i dopune proračuna uvjetovane su ponajprije zbog porasta cijena energenata kod proračunskih korisnika i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zadra, a sve sa ciljem kako bi im se osigurala dostatna sredstva za normalno funkcioniranje. Isto tako, izmjenama i dopunama je nužno osigurati dostatna sredstva za ustanove predškolskog odgoja, jer je tijekom godine porasla minimalna plaća, te osnovica za plaće i putni troškovi, a zaposleno je i dodatno osoblje zbog otvorenja novog vrtića. 

Ovim rebalansom osiguravaju se također sredstava za rashode u  EU projektima koji se ove godine dovršavaju, poput ITS, ZUM, GZ Crno, Centar za mlade…, a za koje će se prihodi ostvariti u 2023. godini. Ostatak izmjena i dopuna proračuna se u najvećoj mjeri odnosi na usklađivanje ostvarenih namjenskih prihoda sa rashodima.

–  Mogu zaključiti kako smo vrlo dobro prebrodili mnoge izazove sa kojima smo se ove godine suočavali, te da smo unatoč svim tim pritiscima vrlo dobro planirali i izvršavali gradski proračun. U tome smo svakako imali potporu Vlade RH koja je svojim mjerama omogućila stabilne prihode i sigurnost u redovitom izvršavanju proračunskih obveza. U ovom trenutku stanje gradskih financija stabilno, a u prvih 6 mjeseci 2022. godine bilježimo višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima od 6 milijuna kuna – istaknuo je gradonačelnik Branko Dukić te najavio za ovaj tjedan sastanak sa svim predsjednicima klubova na temu rebalansa proračuna i proračuna za 2023. godinu.