Financijsko izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna

Župan Stipe Zrilić sazvao je 32.  Kolegij župana, za dan 09. rujna (srijeda) u 10,00 sati u Maloj vijećnici Doma Zadarske županiji.
Prije prelaska na dnevni red sjednice održat će se kratko predstavljanje ovogodišnjih turističkih rezultata na području Zadarske županije.

Na dnevnom redu naći će se 19 točaka, među kojima i financijska izvješća o polugodišnjem izvršenju proračuna Zadarske županije.