GALERIJA Djeca iz zbora Libretići snimili spot na Višnjiku – iskoristili proljetni dan!

S 41_copy_600x750

S 42_copy_600x750

S 44_copy_600x982

S 45_copy_600x868

S 46_copy_600x750

S 47_copy_600x762

S 48_copy_600x750

S 49_copy_600x750

S 50_copy_600x750

S 52_copy_600x750

 

S 53_copy_600x750

S 54_copy_600x750

S 55_copy_600x750

S 56_copy_600x729

S 57_copy_600x783 Slika 1_copy_600x750

S 21_copy_600x450

S 22_copy_600x471

S 23_copy_600x450

S 26_copy_600x800

S 28_copy_600x800

S 29_copy_600x800

S 27_copy_600x655

S 30_copy_600x800

S 31_copy_600x800

S 32_copy_600x750

S 33_copy_600x450

S 34_copy_600x800

S 35_copy_600x800

S 36_copy_600x800

S 37_copy_600x800

S 38_copy_600x800

S 40_copy_600x800

S 41_copy_600x750

S 42_copy_600x750

S 43_copy_600x770

S 3_copy_600x750

S 4_copy_600x458

S 2_copy_600x633

S 6_copy_600x750

S 7_copy_600x831 S 8_copy_600x848 S 12_copy_600x750 S 11_copy_600x600

S 14_copy_600x600

S 15_copy_600x600

S 16_copy_600x800

S 18_copy_600x800 S 20_copy_600x840