GALERIJA Misa za Domovinu održana u crkvi Sv. Šime u Zadru GALERIJA Misa za Domovinu održana u crkvi Sv. Šime u Zadru
Foto: Čedomir Fabulić GALERIJA Misa za Domovinu održana u crkvi Sv. Šime u Zadru

Foto: Čedomir Fabulić