GRAD ZADAR TRAŽI NAJPOVOLJNIJU PONUDU Tko će ukrašavati grad iduće četiri godine?

Znajući da je dobra priprema pola odrađenog posla, Grad Zadar je već sada, četiri mjeseca uoči Božića, objavio Javni natječaj za povjeravanje poslova božićnog ukrašavanja grada. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja, odnosno od 20. kolovoza. Otvaranje ponuda najavljeno je za 8. rujna ove godine, u 13 sati u Maloj vijećnici na Narodnom trgu. Inače, do sada je taj posao odrađivao Marex-Elektrostroj s kooperantima za iznos od oko 300 tisuća kuna.

Predmet natječaja je povjeravanje poslova božićnog ukrašavanja gradskih prostora, ulica i trgova na području  Zadra. Poslovi obuhvaćaju dobavu, izradu, održavanje, postavljanje, spajanje na elektro-mrežu, odspajanje, demontažu, prijevoz i skladištenje dekorativnih elemenata, ukrasnih parangala, vijenaca, vinjeta i ostalih elemenata dekorativnog fonda te evidenciju preuzete opreme i novonabavljene opreme. Obavljanje poslova povjerava se pravnim ili fizičkim osobama temeljem ugovora i to na rok od četiri godine.

Natječajna dokumentacija se može preuzeti u Gradu Zadru, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, Narodni trg 1, soba br. 11, svakog radnog dana do isteka roka za podnošenje ponuda, uz predočenje uplatnice na iznos od 200,00 kuna u korist Proračuna Grada Zadra, račun HR5924070001852000009 poziv na broj 68 7706-OIB ponuditelja.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu natječaja božićnog ukrašavanja, Narodni trg 1, 23 000 Zadar, s naznakom “Natječaj – božićno ukrašavanje – ne otvaraj”.

Otvaranju ponuda, mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje punomoći za zastupanje ponuditelja.