Gradonačelnik Benkovca kažnjen; Zatajio dionice, zemljišta, prihode, subvencije…

Na posljednjoj sjednici održanoj 8. ožujka Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo je odluku da je Tomislav Bulić, gradonačelnik Benkovca, povrijedio odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Naime, utvrđen je nesklad u pojedinim podnesenim imovinskim karticama zbog čega mu je izrečena novčana sankcija, odnosno obustava isplate neto mjesečne plaće u iznosu 2 tisuće eura koja će se izvršiti u pet mjesečnih rata u iznosu od 400 eura.

Povjerenstvo je utvrdilo više propusta u imovinskim karticama gradonačelnika. On je po stupanju na dužnost 2017. godine predao imovinsku karticu, zatim je zbog promjena predao karticu 2020. godine te je zbog reizbora na mjesto gradonačelnika predao imovinsku karticu i 2021. godine. U njima je naveo kako osim njegova supruga, osim plaće, nema drugih primitaka. Zaboravio je navesti i vozilo u vlasništvu supruge, nositeljice OPG-a.

Povjerenstvo je pak utvrdilo da je ostvarila primitke i to od Ministarstva za demografiju, obitelj i mladež neoporezivi primitak po osnovi naknade plaće za vrijeme spriječenosti za rad na godišnjoj razini u 2017. g. u iznosu od 19 tisuća kuna, u 2018. g. u iznosu od 27 tisuća kuna i u 2019. g. u iznosu od 9 tisuća kuna. Nadalje, od Hrvatske lutrije d.o.o. u 2019. g. neoporezivi primitak po osnovi naknade plaće za vrijeme spriječenosti za rad u iznosu od 6 tisuća kuna i neoporezivi primitak po osnovi otpremnine u iznosu od 112.500 kuna. Te posljednje, primitak po osnovi dohotka od samostalne djelatnosti OPG-a u 2017. g. u iznosu od 57 tisuća kuna, u 2018. g. u iznosu od 153 tisuća kuna, u 2020. g. u iznosu od 384 tisuća kuna i 2021. g. u iznosu od 95 tisuća kuna.

U imovinskoj kartici iz 2017. godine gradonačelnik je naveo da nije primio subvencije, donacije ili poticaje. U imovinskoj kartici iz 2020. naveo je kako je bračni drug ostvario primitak potpora poljoprivrednoj djelatnosti od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u godišnjem iznosu od 134 tisuće kuna, a u imovinskoj kartici od 2021. kako je ostvaren primitak potpora od istog isplatitelja u godišnjem iznosu od 262 tisuće kuna. Iz podataka koje je pribavilo Povjerenstvo proizlazi kako su u korist OPG-a bračnog druga obveznika isplaćivane potpore od Agencija za plaćanje 2016. g. u ukupnom iznosu od 230 tisuća kuna, 2017. g. u ukupnom iznosu od 207 tisuća kuna, 2018. g. u ukupnom iznosu od 162 tisuće kuna, 2019. g. u ukupnom iznosu od 207 tisuća kuna, 2020. g. u ukupnom iznosu od milijun kuna, a od isplatitelja Zadarske županije 2017. g. u ukupnom iznosu od 19 tisuću kuna, u 2018. g. u ukupnom iznosu od 25 tisuća kuna, i u 2020. g. u ukupnom iznosu od 12 tisuća kuna.

Također, gradonačelnik je krivo naveo plaću supruge. Prema imovinskoj kartici od 2017. godine ona je od poslodavca Hrvatske lutrije primila na godišnjoj razini 19,9 tisuća kuna, a u imovinskim karticama od 17. srpnja 2020. i 15. srpnja 2021. navedeno kako prima plaću od OPG-a u neto iznosu od 5 tisuća kuna, što preračunato na godišnjoj razini iznosi 68 tisuća kuna. Povjerenstvo je provjerom utvrdilo da je supruga od Hrvatske lutrije primila na godišnjoj razini u 2017. godini neto iznos od 11 tisuća kuna, u 2018. neto iznos od 700 kuna, u 2019. g. neto iznos od 16 tisuća kuna u 2020. g. i 2021. g. nisu ostvareni primitci po osnovi plaće, odnosno dohotka od nesamostalnog rada.

U imovinskoj kartici iz 2017. godine Tomislav Bulić također nije naveo da je vlasnik 2.576 kvadrata poljoprivrednog zemljišta. Iz prikupljenih podataka proizlazi kako je obveznik izvanknjižni vlasnik nekretnine k.o. Korlat na temelju ugovora o kupoprodaji iz 2012. g., i to ne samo 776 m2 koje je navedeno u imovinskoj kartici od 17. srpnja 2020. g., već i daljnjih okolnog poljoprivrednog zemljišta.

Zatim, nekretnina upisanih u k. o. Korlat, u naravi raznovrsnog poljoprivrednog zemljišta, ukupne površine 3441 m2, koje obveznik nije prijavio, dok iz katastra proizlazi kako je mogući vlasnik istih.

Izvanknjižno vlasništvo nekretnine k.o. Korlat, u imovinskoj kartici od 17. srpnja 2020. g. i od 15. srpnja 2021. g. s obzirom iz prikupljenih podataka proizlazi kako obveznik nije nekretninu stekao, već na njoj ima pravo stvarne služnosti (nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske).

Povjerenstvo je utvrdilo i propust navođenja podataka o poslovnom subjektu samostalne djelatnosti u svim provjeravanim imovinskim karticama. Naime, supruga gradonačelnika nositeljica je OPG-a od 2010. Propust je i da je gradonačelnik i prije stupanja na dužnost imao 101 dionicu društva Đuro Đaković grupa d.d., 254 dionice društva Hoteli Haludovo Malinska d.d., 34 dionice društva Puljanka d.d. u stečaju, a do lipnja, odnosno rujna 2019. imao ukupno 40 dionica društva Turisthotel d.d., što nije navedeno u imovinskoj kartici od 30. lipnja 2017.

Gradonačelnik je također propustio navesti podatke potraživanja prema fizičkom osobama u iznosu od 114 tisuća eura.

Nadalje, u imovinskoj kartici iz 2017. prijavio samo dvije kreditne obveze prema Privrednoj banci Zagreb d.d., dok iz prikupljenih podataka proizlazi:

  • obveza po osnovi dva ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koje je sklopio obveznik u svojstvu zakupnika 2011. g. na rok od 20 godina s iznosom zakupnine od ukupno 3.814,47 kuna godišnje,
  • obveza po osnovi ugovora o osnivanju služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu sklopljen sa Republikom Hrvatskom koji je sklopio obveznik u svojstvu nositelja prava služnosti 2011. g. na rok od 50 godina s iznosom naknade od 114.662,00 kuna,
  • kreditna obveza bračnog druga prema OTP banci d. d. nastala 2014. g.,
  • kreditna obveza bračnog druga prema Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj nastala 2019. g., koju obveznik nije prijavio istekom godine u kojoj je nastala,
  • obveza bračnog druga po osnovi ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koji je sklopljen u svojstvu nositelja OPG-a 2017. g. na rok od 5 godina s iznosom naknade 3.930,00 kn godišnje, a koja obveza nije prijavljena istekom godine u kojoj je nastala;