Gradonačelnik Dukić sastao se s obrtnicima

Na inicijativu Udruženja obrtnika Zadar, u srijedu, 15. studenog 2017. godine održan je u
prostorijama Udruženja zajednički sastanak predstavnika zadarskih obrtnika i aktualne
gradske vlasti. Ispred Grada Zadra sastanku su nazočili Gradonačelnik dr. Branko Dukić, te
pročelnici Ivica Katić (UO za gospodarstvo i obrtništvo), Šime Erlić (UO za EU fondove),
Tomislav Korona (UO za gospodarenje gradskom imovinom), Robertino Dujela (UO za
komunalne djelatnosti) i Darko Kasap (UO za prostorno uređenje i graditeljstvo).
Ispred Udruženja obrtnika Zadar sastanku su nazočili Predsjednik Mladen Malta,
Potpredsjednik Vinko Pavlović, te predsjednici cehova Emilijo Bajlo (Ceh prijevoza), Dinko
Adžić (Ceh graditeljstva), Hrvoje Grandov (Ceh intelektualnih usluga), Davor Hofman (Ceh
uslužnih obrta), te Alen Radeta (Ceh trgovine).
Ovakav tip sastanka Udruženje obrtnika Zadar prakticira organizirati nakon provedenih
lokalnih izbora, s ciljem dogovora oko buduće suradnje, po pitanjima koji su bitni za zadarsko
obrtništvo.
Cilj zajedničkog sastanka je bilo međusobno upoznavanje predstavnika gradske vlasti i
obrtnika, kao i iznošenje prijedloga tema za buduću suradnju, a koje će teme biti razmatrane
na naknadno organiziranim individualnim sastancima.
Na sastanku se, između ostalog, raspravljalo o slijedećim temama: usklađenje radnog
vremena sa dozvoljenom razinom buke i sniženje stope poreza na potrošnju, prijedlozi novih
poticaja za obrtništvo, otkup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra, te povoljniji uvjeti
zakupa istih, povećanje broja taksi stajališta, aktivnosti za sprečavanje neregistriranog
obavljanja trgovine na zadarskom Poluotoku u turističkoj sezoni, unificiranje reklamnih
natpisa u povijesnoj jezgri Grada Zadra, izmjena regulative o zabrani građevinskih radova u
turističkoj sezoni i o ulasku građevinskih vozila na Poluotoka, te nastavak suradnje na EU i
ostalim projektima. Neki od problema obrtnika, poput pronalaženja adekvatnog mjesta susreta
turističkih vodiča i turističkih autobusa na Poluotoku, su već u postupku rješavanja sa
nadležnim predstavnicima gradske vlasti.
Nastavno na iznesene probleme i nadležnost u njihovu rješavanju, predstavnici gradske
uprave izrazili su spremnost na suradnju na rješavanju istaknutih pitanja, te nastavak gradnje
partnerskog odnosa između institucija.
P