Gradonačelnik Kalmeta obilazi kvartove u kojima se grade infrastrukturni projekti

Gradonačelnik grada Zadra, Božidar Kalmeta, sa suradnicima obilazi jutros gradske kvartove u kojima su u tijeku ili pri kraju radovi na važnim infrastrukturnim projektima.

U 9.30 sati posjetit će Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Centar, Odvodnja d.o.o. Zadar (Ulica Franka Lisice 79/A), a nakon toga i ulice u MO Ričine u kojima je izgrađena sekundarna kanalizacijska mreža (Drniška ulica, Ulica 22.lipnja 1941. i Ulica Lepantske bitke), te Crpnu postaju javnog sustava odvodnje Gaženica.