HSP AS: Najbolja investicija je ulaganje u djecu – u odgoj i obrazovanje!

Svi veći gradovi u Hrvatskoj imaju višegodišnji problem sa velikim brojem neupisane djece u predškolske ustanove. Nažalost, zbog direktive EU prednost upisa imaju djeca iznad 4. godine i znatan broj mlađe djece je ostao bez predškolske skrbi. Stranka HSP AS podržava pristupačnost vosokokvalitetnog sustava ranog predškolskog odgoja i obrazovanja svima, obzirom da svjetska istraživanja pokazuju kako djeca koja pohađaju predškolske ustanove od najranije dobi postižu bolje rezultate tijekom cijelog svog obrazovanja. Jedno od načela HSP AS je izgradnja modernog školskog i odgojnog sustava, a znamo da Hrvatska ima najnižu stopu pohađanja djece u predškolskom odgoju i obrazovanju u EU. Na ovakav način želimo ženama omogućiti napredak u karijeri i potaknuti ravnopravnost spolova jer stranka HSP AS potiče ugled i dostojanstvo žena, te se zalaže za osiguranje njenog ravnopravnog sudjelovanja u društvenom, političkom i gospodarskom životu. Mi kao stranka podržavamo pronatalitetnu politiku i demografsku obnovu, tako da smatramo da bi svakom djetetu bude dostupan što raniji predškolski odgoj i obrazovanje. Jedinice lokalne samouprave mogu dosta pomoći sa izgradnjom objekata, prenamjenom i obnovom postojećih, te smanjenjem sudjovanja roditelja u cijeni usluge. Jedan od problema je također nedostatak stručnog kadra za realizaciju Nacionalne strategije obrazovanja, tako da je država krenula u tom smjeru tj. povećanje upisne kvote. Stranka HSP AS smatra da je najbolja investicija- ulaganje u djecu – odgoj i obrazovanje. To nam je jamstvo za daljnji prosperitet naše zemlje i zalog za budućnost – rekla nam je Miranda Jamnicki Doimi di Delupis – predsjednica GO HSP AS Zadar.