Iz EU fondova 35 milijuna eura za razvoj Urbanog područja grada Zadra

Sedam hrvatskih ITU gradova dobilo i službenu Odluku – razvijat će urbana područja pomoću 345 milijuna eura iz EU fondova

U utorak 11. listopada 2016. godine ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić svečano je uručio Odluku o odabiru područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) predstavnicima sedam odabranih gradova u čijim urbanim područjima će se provoditi ulaganja – Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Slavonski Brod i Pula. Odabranim gradovima na raspolaganju je 345.351.269,00 eura iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za razvoj urbanih područja.

Uz ministra Tolušića, svečanom događanju prisustvovali su i pomoćnica ministra Marija Vučković, pomoćnik ministra Dragan Jelić, pomoćnica ministrice rada i mirovinskoga sustava Katarina Ivanković Knežević, gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Vrkić, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda Mirko Duspara, gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić i predstavnici gradova Zagreba, Splita, Rijeke i Zadra. U ime Grada Zadra Odluku je preuzeo pročelnik za EU fondove, Šime Erlić.

„Ovi gradovi zadovoljili su sve kriterije i uvjete za provođenje aktivnosti održivog urbanog razvoja kroz ITU mehanizam. Konkretne aktivnosti za svaki grad ovisit će o strategiji razvoja urbanog područja, ali osnovni cilj je osigurati gospodarski razvoj odabranih gradova koji će u konačnici biti pokretači gospodarskog razvoja Republike Hrvatske“, izjavio je ministar Tolušić.

ITU mehanizam je mehanizam za provedbu aktivnosti koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju i kombiniraju sredstva iz više tematskih ciljeva. U Republici Hrvatskoj ITU mehanizam se koristi  za održivi urbani razvoj odnosno provođenje integriranih aktivnosti prepoznatih u okviru strategija razvoja urbanih područja. Osnovni cilj ovog mehanizma je ojačati ulogu gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a aktivnosti koje će se provoditi u urbanim područjima kroz ITU mehanizam doprinijet će stvaranju povoljnijeg okruženja za poduzetnike, unaprjeđenju kulturne baštine i unapređenju sustava obrazovanja za odrasle. Također, očekuje se i modernizacija ponude strukovnog obrazovanja, poboljšanje usluga javnog prijevoza, povećanje energetske učinkovitosti, povećanje zapošljavanja te doprinos borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Urbana područja odabrana su na temelju ograničenog Poziva za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja kojeg je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo u ožujku 2016. godine, a prihvatljivi prijavitelji bili su sedam najvećih urbanih centara u Republici Hrvatskoj, odnosno, gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima.

Kroz ITU mehanizam gradovima su ponuđene relativno raznolike intervencije koje omogućuju integriranje infrastrukturnih projekata i soft aktivnosti. Tematski opseg i konkretan skup aktivnosti koji će konačno biti implementirani u pojedinom gradu ovisit će o analizi stanja i ciljevima određenima u strategiji razvoja pojedinog urbanog područja.

Ukupna indikativna alokacija u sklopu ITU mehanizma iznosi 345.351.269,00 eura, od čega je 253.351.269,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, 50.000.000,00 eura iz Kohezijskog fonda i 42.000.000,00 eura iz Europskog socijalnog fonda.