Iz Opće bolnice Zadar zahvala donatorima i svima koji su im pružili podršku Iz Opće bolnice Zadar zahvala donatorima i svima koji su im pružili podršku
Na službenim stranicama Opće bolnice Zadar objavljeno je priopćenje za javnost koje prenosimo u cijelosti. “U ime Uprave Opće bolnice Zadar, Upravnog vijeća i... Iz Opće bolnice Zadar zahvala donatorima i svima koji su im pružili podršku

Na službenim stranicama Opće bolnice Zadar objavljeno je priopćenje za javnost koje prenosimo u cijelosti.

“U ime Uprave Opće bolnice Zadar, Upravnog vijeća i svih djelatnika Opće bolnice Zadar, ovim putem zahvaljujemo donatorima koji su nas podržali u nastojanjima da što spremnije omogućimo našim bolesnicima primjerenu razinu zdravstvene zaštite uslijed pandemije virusom SARS COV 2.

Opća bolnica Zadar našla se pred izazovom da adekvatno odgovori zahtjevima koji su pred nas postavljeni u borbi protiv koronavirusa, a slijedeći naputke Epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Ministarstva zdravstva kao i preporuka koje su objavljene na stranicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) te Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).  Zahtjevi su obuhvaćali reorganizaciju ljudskih resursa, prenamjenu i uređenje prostornih kapaciteta, kao i nabavku opreme i medicinsko potrošnog materijala. Bez suradnje i pomoći Vas donatora zasigurno ne bi postigli visoku razinu zbrinjavanja bolesnika u ovoj borbi za zdravlje. Na račun Opće bolnice Zadar u proteklih mjesec dana izvršen je veći broj uplata što proračunskih korisnika, privatnih firmi, OPG-ova, građana, lokalnih privrednih subjekata, sportaša, osoba iz javnog života i ostalih pravnih i fizičkih osoba. Ukupan popis donacija sa taksativno navedenim donatorima, iznosima i svrhom donacije biti će objavljeni na službenim stranicama Opće bolnice Zadar.

Svim građanima i žiteljima Županije zahvaljujemo se na brojnim pismima i porukama podrške. Djelatnicima u zdravstvenom sustavu Vaše riječi ohrabrenja i zahvalnosti, podrška su u svakodnevnom radu.

Zahvaljujući svemu navedenom, kao i zalaganju djelatnika koji riskirajući svoje zdravlje, u okviru svojih kompetencija brinu o onima kojima je pomoć najpotrebnija te sudjeluju u globalnom cilju sprječavanja širenja virusa, uspjevamo zajedničkim snagama ispuniti svoju funkciju i glavnu zadaću a to je briga i skrb za zdravlje naših pacijenata.

Hvala Vam svima što ste uz nas!