Izvršeno preko 70 posto ukupno predviđenih radova na zadarskoj rivi Izvršeno preko 70 posto ukupno predviđenih radova na zadarskoj rivi
Sredinom rujna započeli su radovi na sanaciji i produženju gata za 15 metara na zadarskoj rivi, koji se odvijaju u sklopu projekta “Rekonstrukcija i... Izvršeno preko 70 posto ukupno predviđenih radova na zadarskoj rivi

Sredinom rujna započeli su radovi na sanaciji i produženju gata za 15 metara na zadarskoj rivi, koji se odvijaju u sklopu projekta “Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar – Poluotok”.

Trenutno se na gatu vrše radovi na uklanjanju kamenih obloga, dok je demontaža kamenog opločenja i poklopnica izvršena u cijelosti.

Ukupno izvršeni radovi u sklopu projekta Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar – Poluotok napreduju vrlo dobro, te je zaključno s 30. rujna izvršeno 71% ukupno predviđenih radova.