JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA 300 tisuća kuna za malo gospodarstvo

Grad Zadar objavio je Javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2015. godinu.

Za tu namjenu u Proračunu Grada Zadra osiguran je iznos od 300 tisuća kuna, a najviši pojedinačni iznos potpore po pojedinom korisniku može iznositi najviše 85 tisuća kuna. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstva, a najduže do 30. studenog ove godine.

Bespovratna novčana sredstva koja se dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti koje se odobravaju za uvođenje novih tehnologija u prerađivačkom sektoru, jačanje i poboljšavanje uvjeta poslovanja ICT sektora, podršku razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga, podršku izvoznom poslovanju te poticanje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Zahtjevi za potpore podnose se na obrascima koji se mogu preuzeti s internetskih stranicama Grada Zadra uz koje se prilažena i tražena dokumentacija. Sve skupa podnosi se Gradu Zadru, osobno u pisarnicu ili poštom na adresu: Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo i obrtništvo, Prijava na Javni poziv – potpore u malom gospodarstvu, Narodni trg 1, 23 000 Zadar.