JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA 300 tisuća kuna za malo gospodarstvo JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA 300 tisuća kuna za malo gospodarstvo
Grad Zadar objavio je Javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2015. godinu. Za tu namjenu u... JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA 300 tisuća kuna za malo gospodarstvo

Grad Zadar objavio je Javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2015. godinu.

Za tu namjenu u Proračunu Grada Zadra osiguran je iznos od 300 tisuća kuna, a najviši pojedinačni iznos potpore po pojedinom korisniku može iznositi najviše 85 tisuća kuna. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstva, a najduže do 30. studenog ove godine.

Bespovratna novčana sredstva koja se dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti koje se odobravaju za uvođenje novih tehnologija u prerađivačkom sektoru, jačanje i poboljšavanje uvjeta poslovanja ICT sektora, podršku razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga, podršku izvoznom poslovanju te poticanje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Zahtjevi za potpore podnose se na obrascima koji se mogu preuzeti s internetskih stranicama Grada Zadra uz koje se prilažena i tražena dokumentacija. Sve skupa podnosi se Gradu Zadru, osobno u pisarnicu ili poštom na adresu: Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo i obrtništvo, Prijava na Javni poziv – potpore u malom gospodarstvu, Narodni trg 1, 23 000 Zadar.