KOLEGIJ ŽUPANA Osniva se Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Zadarske županije KOLEGIJ ŽUPANA Osniva se Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Zadarske županije
Na sjednici Kolegija župana u utorak, 10. svibnja 2016. godine izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2015. godinu Ljekarne Zadar podnio je ravnatelj... KOLEGIJ ŽUPANA Osniva se Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Zadarske županije

Na sjednici Kolegija župana u utorak, 10. svibnja 2016. godine izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2015. godinu Ljekarne Zadar podnio je ravnatelj te ustanove Božo Čolak. On je kazao kako je Ljekarna Zadar poslovala pozitivno i u prošloj godini ostvarila višak prohoda u iznosu od 63.960 kuna. Dodao je kako će se spomenuti višak upotrijebiti za investicijsko ulaganje, odnosno obnavljanje informatičke opreme. Župan je također dao suglasnost na Odluku o pokretanju postupka prodaje suvlasničkog udjela nekretnine Ljekarne Zadar u Benkovcu . U obrazloženju razloga prodaje suvlasničkog dijela nekretnine navodi se kako Ljekarna Zadar adaptira i uređuje poslovne prostore u kojim djeluju ljekarničke jedinice sukladno novim standardima prostora i opreme. Sukladno tomu, u poslovnom planu ustanove je urediti poslovni prostor ljekarničke jedinice Jadran u Zadru za što bi se koristila sredstva od prodaje predmetne nekretnine. Iz dostavljenog elaborata o procjeni tržišne vrijednosti nekretnine, a po procjeni ovlaštenog sudskog vještaka vrijednost poslovnog prostora u podrumu i prizemlju iznosi 1.086.000,00 kuna. Županijskoj će skupštini biti proslijeđeno na usvajanje davanje suglasnosti na Odluku UV Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije za pokretanje i provedbu otvorenog postupka javne nabave tri medicinska automobila za potrebe izvanbolničke hitne medicine. Za provođenje ovog osigurana su sredstva iz kapitalnih projekata 277.570,00 kuna i iz viška prihoda Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije 1.512.430,00 kuna.

Županijskoj će skupštini biti predloženo donošenje Odluke o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2016. godini samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u iznosu od 950,00 kn za 2016. godinu, imenovanje predsjednika i članova Savjeta za zdravlje Zadarske županije kao i članova Savjeta za zdravlje Zadarske županije.

Župan je donio Odluku o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Zadarske županije i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva. Osnovna zadaća Povjerenstva je praćenje, uočavanje i analiziranje stanja i promjena u području ovisnosti na svim razinama te po potrebi iznošenje mišljenja, donošenje zaključaka i preporuka za provođenje različitih preventivnih i programskih aktivnosti.

Skupštini se na usvajanje upućuje Odluka o donošenju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Zadarske županije za 2016.godinu kojim se uređuje organizacija i mjere zaštite od požara na prostoru za koji se donose. Provedbenim planom određuju se mjere za sprječavanje nastanka i širenja požara te učinkovito gašenje koje trebaju provesti različiti sudionici provedbe.

Županijskoj skupštini sa Kolegija se upućuje Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske službe spašavanja, Stanice Zadar za 2016.godinu za realizaciju kojeg će Zadarska županija izdvojiti 150.000 kuna . HGSS ima značajnu ulogu u civilnoj zaštiti u Zadarskoj županiji. Stoga Zadarska županija dugi niz godina sustavno financijski podupire rad HGSS-a, Stanice Zadar što je i formalizirano sklapanjem Sporazuma o utvrđivanju zajedničkog interesa u spašavanju i zaštiti ljudskih života.

Župan je donio Odluku o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Zadarske županije te imenovao predsjednika i članove Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije.

Sa današnjeg će kolegija također Skupštini na usvajanje biti upućeno nekoliko prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o koncesijama, o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije te suglasnosti na prijenos dijela koncesije.