Konstituirajuća sjednica Županijske skupštine održat će se danas Konstituirajuća sjednica Županijske skupštine održat će se danas
Odlukom pročelnice Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove Zadarske županije od dana 10. lipnja 2021. godine, sazvana je konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Zadarske... Konstituirajuća sjednica Županijske skupštine održat će se danas

Odlukom pročelnice Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove Zadarske županije od dana 10. lipnja 2021. godine, sazvana je konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Zadarske županije koja će se održati

dana 17. lipnja (četvrtak) 2021. godine u 11,00 sati,

u Centru za razvoj i edukaciju u Poličniku, Grabi 26,

sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Utvrđivanje kvoruma
  2. Izbor Mandatnog povjerenstva
  3. Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, potvrđivanju mandata članova Županijske skupštine i utvrđivanju člana Županijske skupštine koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
  4. Polaganje prisege članova Županijske skupštine
  5. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
  6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine
  7. Izbor Odbora za Statut i Poslovnik

Pisani pozivi na konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine vijećnicima su upućeni preporučenom pošiljkom HP-a dana 10. lipnja 2021. godine.