Kristijan Kapović oslobođen u tri sudska procesa na Općinskom sudu u Zadru

Bivši i dugogodišnji načelnik Općine Vir Kristijan Kapović, sada posebni savjetnik u Općini Vir, oslobođen je svih optužbi za iznošenje kleveti, prijetnji i uvreda u dva slučaja koja su se vodila na Općinskom sudu u Zadru na temelju privatnih tužbi Igora Vučetića i Jadranke Okreše, dok je u trećem slučaju privatni tužitelj Frane Vučetić, smatra se prema članku 63. st.1. Zakona o kaznenom postupku, odustao od tužbe jer nije pristupio na glavnu raspravu. Vučetić je u tom kaznenom postupku koji je zaključen još u travnju ove godine, tužio Kapovića za iznošenje prijetnji, uvreda i uznemiravanje, odnosno za povredu privatnosti i klevetu.

Na Općinskom sudu u Zadru paralelno je tijekom gotovo dvije godine trajalo i suđenje bivšoj ravnateljici Dječjeg vrtića Jagodi Radović Mrkić, koju je Općinsko državno odvjetništvo u Zadru teretilo da je nezakonito isplaćivala plaće djelatnicama virskog vrtića te da je krivotvorila službene ili poslovne isprave. Slučaj je zaključen polovicom svibnja ove godine kada je sutkinja Teodora Projić Škovrlj optuženu Radović oslobodila svih optužbi, no kako je u vrijeme usmenog iznošenja presude trajao štrajk sudskih službenika, pisano obrazloženje doneseno je nešto kasnije. Time su u slučaju ravnateljice Radović Mrkić, kao i u dva slučaja protiv bivšeg virskog načelnika Kapovića – koje su uspješno zastupali i obranili odvjetnici Dan Marinović (u oba slučaja Kapović) i Andrej Korljan (slučaj Radović Mrkić), donesene nepravomoćne oslobađajuće presude.

U prvom slučaju koji se na Općinskom sudu u Zadru vodio protiv načelnika Kapovića kod sutkinje Dubravke Škalabrin, privatni tužitelj te bivši općinski vijećnik i član Udruge Vir bez podjela, Igor Vučetić, preko punomoćnika Davida Bajla tužio je Kapovića zbog kaznenih djela protiv časti i ugleda i prijetnji iznesenih na 6. sjednici Općinskog vijeća Općine Vir u veljači 2018. godine. U svojoj obrani Kapović je na raspravi naveo „kako su svi ovi postupci i ove privatne tužbe koje su protiv njega pokrenuli Jadranka Okreša, Igor Vučetić i Frane Vučetić isključivo politički motivirani procesi, jer bi osudom za prijetnju bio onemogućen njegov daljnji politički rad i javno djelovanje“. „Proces je politički montiran“, još je naveo Kapović, jer „u zadnjih 16 godina protiv načelnika, direktora i pročelnika podneseno je službeno preko tri stotine kaznenih prijava“. Sud je na kraju bivšeg virskog načelnika oslobodio optužbe „jer nije dokazano da bi okrivljeni Kristijan Kapović počinio kazneno djelo klevete“, odnosno „Sud je posebno vodio računa o okolnostima u kojima su izjave dane imajući u vidu da su iste izrečene na sjednici općinskog vijeća u kontekstu političke debate“. „Pravo na slobodu izražavanja odnosi se ne samo na ‘informacije’ ili ‘ideje’ koje su blagonaklono prihvaćene ili se ne smatraju uvredljivima ili ne izazivaju nikakvu reakciju, nego i na one koje vrijeđaju, šokiraju ili uznemiruju“, još je navedeno u oslobađajućoj presudi koja nije osporila „da (je) okrivljenik tijekom političkog govora kritizirao članove udruge Vir bez podjela“, ali da je riječ o „negativnom vrijednosnom sudu“ za koje nema kaznenog djela „ako je počinitelj njegova obilježja ostvario u političke ili druge javne ili društvene djelatnosti, a to je učinio u javnom interesu ili zbog drugih opravdanih razloga“.  Kapović je oslobođen i po pitanju tužbe za prijetnje, jer „prijetnja podnošenjem kaznene prijave nema karakter ozbiljne prijetnje kakvim zlom“.

U drugom i istovremenom slučaju, također kod sutkinje Škalabrin, aktualna općinska vijećnica, članica Vira bez podjela i privatna tužiteljica Jadranka Okreša, preko punomoćnika Davida Bajla, tužila je Kapovića za iznošenje neistinitih činjeničnih tvrdnji, odnosno nanošenje štete njezinom ugledu i časti, potom za uvrede, prijetnje, strah i uznemirenost. Ove se optužbe za klevetu, uvrede i prijetnje temelje na govoru Kapovića na 4. sjednici Općinskog vijeća Općine Vir u prosincu 2017. „Prijetio je kaznenim prijavama, tako zastrašivao i uznemiravao na sjednici“, navela je vijećnica Okreša na raspravi, no Sud je Kapovića oslobodio optužbe „jer nije dokazano da bi okrivljeni Kristijan Kapović počinio kazneno djelo klevete“. U daljnjem obrazloženju oslobađajuće presude sutkinja Škalabrin ponovila je kako je riječ o „vrijednosnim sudovima“ i „subjektivnom stavu okrivljenika o članovima udruge“, a ne činjeničnim tvrdnjama. „Ovdje posebno treba napomenuti da političari vlastitim načinom komuniciranja određuju mjeru dopuštenog komuniciranja pa bi tako i privatna tužiteljica kao javna osoba trebala imati viši stupanj tolerancije prema kritikama koje su joj kao lokalnoj političarki uzvraćene“, još je navedeno u oslobađajućoj presudi. Prijetnja mogućim podnošenjem kaznene prijave protiv vijećnice Okreše, kao i u slučaju privatne tužbe Igora Vučetića, „nema karakter ozbiljne prijetnje kakvim zlom“.

U slučaju Radović Mrkić, sutkinja Projić Škovrlj oslobodila je okrivljenicu svih optužbi za nezakonito isplaćivanje plaća djelatnicama virskog vrtića, odnosno krivotvorenje službenih ili poslovnih isprava. U obrazloženju oslobađajuće presude sutkinja Projić Škovrlj navela je da „nakon što su provedeni svi predloženi dokazi ovaj sud nije našao nesporno utvrđenim da bi okrivljenica počinila navedeno kazneno djelo na način na koji se tereti“. Nadalje, u presudi se ističe „kako je bilo problema s prostorom gdje je vrtić bio smješten, ali isti je radio i zaposlenice su dolazile na posao, mada se radilo sa smanjenim kapacitetom i vrtić je obavljao svoju pedagošku funkciju“. Stoga „sadržaj izvedenih dokaza ne upućuje da je okrivljenica kao odgovorna osoba u poslovne isprave unijela neistinite podatke, svojim potpisom i službenim pečatom ovjerila takve isprave s neistinitim sadržajem te ih potom i uporabila u poslovanju kao da su istinite“, zaključuje se u oslobađajućoj presudi za bivšu ravnateljicu Radović Mrkić.

Ovo suđenje ravnateljici Dječjeg vrtića Smješko koje je počelo u listopadu 2021. protjecalo je u kontroverznim tonovima, i to od prve rasprave koja je bila obilježena prosvjednim okupljanjem i tiskovnom konferencijom predstavnika virske općinske vlasti ispred zgrade Općinskog suda u Zadru. Tada je poručeno kako „Radović Mrkić nije oštetila općinski proračun“ te da je riječ „o još jednom politički motiviranom progonu“. „Sve okolnosti predmetnog slučaja govore kako je ovaj kazneni progon iniciran prema Kristijanu Kapoviću, dok je okrivljenica Radović kolateralna žrtva. To ozbiljno dovodi u pitanje vjerodostojnost kaznenog progona i postupanje Državnog odvjetništva u ovom kaznenom predmetu“, kazao je u jednoj od rasprava odvjetnik okrivljenice Korljan, posredno ukazujući na tvrdnje iznesene na listopadskom prosvjedu.