KVALITETA MORA NA GRADSKIM PLAŽAMA Jadran i Vitrenjak i u špici sezone dobri za kupanje

Zadarski Zavod za javno zdravstvo nastavlja s ispitivanjem kakvoće mora u Zadarskoj županiji. U tijeku je sedmo ovogodišnje ispitivanje mora kakvoće mora, koje se obavlja na 89 lokacija. More se ispituje od 1. svibnja do 30. rujna, s tim da se uzorci mora uzimaju svakih 15 dana i to 10 puta u sezoni kupanja.

Prema posljednjim rezultatima ispitivanja, more na plažama u Zadarskoj županiji uglavnom je najviše, izvrsne kakvoće. Krajem srpnja, izuzetak su bile gradske plaže Jadran i Vitrenjak, gdje je more bilo treće kategorije, odnosno zadovoljavajuće kvalitete te obalni potez u Maslenici odnosno Jasenicama, gdje je more bilo druge kategorije, odnosno dobre kvalitete za kupanje. Ispitivanje koje je u tijeku pokazuje da se kvaliteta mora na plaži Jadran popravila te ponovo je druge kategorije – dobro za kupanje. Takvi rezultati na plažama uobičajeni su za špicu turističke sezone jer na gradskim kupalištima tada cirkulira najveći broj ljudi.

Osnovni ciljevi programa praćenja kakvoće mora su zaštita zdravlja kupača, očuvanje visoke kakvoće mora, održivo upravljanje plažama te promidžba Jadrana i kvalitete turističke ponude. Hrvatska je godinama u samom europskom vrhu po čistoći mora, tzv. top 3, uz Cipar i Maltu. Prema nizu godišnjih izvješća Europske agencije za zaštitu okoliša, kakvoće mora za kupanje u Hrvatskoj je među najbolje ocijenjenima u Europi.
Kakvoća mora prošle godine bila je izvrsna ili dobra na gotovo 99 posto točaka mjerenja. Kako bi se očuvali postojeći rezultati, ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović nedavno je najavio donošenje Morske strategije koja će biti osnova za buduću pomorsku politiku i morsko prostorno planiranje do 2020. godine. Izrada strategije je u tijeku, a prema Zmajlovićevim najavama bit će donesena do kraja 2015. godine.