Manifestacija “Grad u zagrljaju mora” povodom 15. godišnjice održavanja Eko dana.

Povodom održavanja 16. po redu manifestacije Eko dani u organizaciji Prirodoslovno-grafičke škole u Zadru, na mulu u Foši (pokraj stare Ledane) održana je press konferencija za medije.

Na konferenciji su predstavnici Prirodoslovno-grafičke škole, organizatori manifestacije, zajedno s predstavnicima partnera Čistoće d.o.o. i Nasada d.o.o. predstavili bogat program manifestacije na temu Grad u zagrljaju mora povodom obilježavanja 15 godina održavanja Eko dana.

Na konferenciji su sudjelovali ravnatelj Tomislav Grbin, profesori Tomislav Antić i Edo Končurat, učenici Iva Prgić i Filip Grdović te partneri Vesna Dili (Đili) iz Čistoće d.o.o. i Jasminka Vukasović iz Nasada d.o.o.