UMJESTO LUDIRANJA Maturanti Barakovića brašno i jaja darovat će socijalnoj samoposluzi UMJESTO LUDIRANJA Maturanti Barakovića brašno i jaja darovat će socijalnoj samoposluzi
Maturanti Gimnazije Jurja Barakovića odlučili su se na plemenitu gestu kojom pokazuju svoju zrelost. Naime, maturanti će u srijedu, 17. svibnja u 10,00 sati,... UMJESTO LUDIRANJA Maturanti Barakovića brašno i jaja darovat će socijalnoj samoposluzi

Maturanti Gimnazije Jurja Barakovića odlučili su se na plemenitu gestu kojom pokazuju svoju zrelost.

Naime, maturanti će u srijedu, 17. svibnja u 10,00 sati, donirati socijalnoj samoposluzi pri samostanu Sv. Frane svo brašno, jaja, šećer i druge prehrambene proizvode koji bi inače u vrijeme „Ludijade“ završili na fasadi školske zgrade, školskom dvorištu i ulicama našeg lipog Grada.