Mihaela Kadija predstavila rezultate turističke sezone

Uoči početka dnevnog reda Kolegija župana, rezultate turističke sezone na području Zadarske županije podnijela je Mihaela Kadija, direktorica Turističke zajednice Zadarske županije.
Okvirno govoreći, sezona je bila uspješna, te je zabilježen porast dolazaka i noćenja na području većine općina i gradova na području Zadarske županije.

 R e  z u  l t  a t i:

U kolovozu 2015. godine ostvareno je 491.236 dolazaka, što je 4% više nego 2014. godini kad je bilo 473.327 gostiju. Noćenja je bilo 3.872.092 ili 5% više nego lani kad je bilo 3.686.185 noćenja.
Od toga je domaćih turista bilo 61.292 što je isto kao 2014., a ostvarili su 660.741 noćenja što je 4% više nego 2014.
Stranih turista je bilo 429.944 ili 4% više nego lani, a ostvarili su 3.211.351 noćenje ili 5% više nego 2014.
U razdoblju siječanj-kolovoz 2015. godine ostvareno je 1.332.523 dolazaka ili 5% više nego 2014. godine kad je bilo 1.266.025 gostiju. Noćenja je bilo 9.473.593 ili 6% više nego lani kad je bilo 8.927.909 noćenja.
Od toga je domaćih turista bilo 212.773 što je 2% više nego 2014., a ostvarili su 2.030.036 noćenja što je4% više nego 2014.
Stranih turista je bilo 1.119.750 ili 6% više nego lani, a ostvarili su 7.443.557 noćenja ili 7% više nego 2014.
Što se tiče stranih gostiju u razdoblju siječanj-kolovoz 2015. godine, najviše je bilo gostiju Njemačke 179.507 gostiju i 1.468.640 noćenja (povećanje od 7%), iz Slovenije 165.977 gostiju i 1.323.579 noćenja (povećanje od 7%), Češke 95.031 gostiju i 693.898 noćenja (povećanje od 7%), Austrije 93.156 gostiju i 607.053 noćenja (povećanje od 1%), Slovačke 71.915 gostiju i 522.398 noćenja (povećanje od 10%), Poljske 71.611 gostiju i 531.426 noćenja (povećanje od 10%), Italije 65.034 gostiju i 374.145 noćenja (povećanje od 2%), Mađarske 64.517 gostiju i 410.179 noćenja (povećanje od 14%), Francuske 43.336 gostiju i 191.024 noćenja (povećanje od 6%).
U razdoblju siječanj-kolovoz 2015. godine najviše gostiju je boravilo u privatnom smještaju 566.647 gostiju, koji su ostvarili 4.081.736 noćenja (povećanje od 11%), slijede hoteli i turistička naselja s 285.503 gostiju i 1.229.868 noćenja (povećanje od 1%).
U kampovima je boravilo 234.823 gostiju i ostvareno je 1.706.439 noćenja (povećanje od 5%), slijedi 132.843 gostiju u vikend-kućama koji su ostvarili 1.878.802 noćenja (povećanje od 2%). U charteru je bilo 78.429 gostiju i 472.427 noćenja (povećanje od 3%), te u odmaralištima 34.278 gostiju i 104.321 noćenja (povećanje od 1%).

CYMERA_20150909_101506-800x379