Miljenko Marić predstavio izborni program Stranke hrvatskog zajedništva

Stranka hrvatskog zajedništva – SHZ  izlazi za izbor gradskog vijeća Grada Zadra i skupštine Zadarske županije. Nositelj lista je Miljenko Marić.

Program:

Stranka hrvatskog zajedništva će navedenim listama vratiti ljudima samopouzdanje da ne prolaze samo isti kandidati gotovo 30 godina čije su posljedice vladanja katastrofalne u Gradu Zadru i Zadarskoj županiji kao što su opadanje nataliteta, uništenje industrijske proizvodnje, neobrađena polja i iseljavanje mladih.

Na listama se nalaze kandidati koji su izgrađivali tvorničku i poljoprivrednu proizvodnju, a ne oni koji su je porušili zadnjih 30 godina. U sklopu SHZ-a na listi su kao nezavisni kandidati i članovi Udruge bivših zaposlenika “Solidarnost” Zadar čije su tvrtke uništene u pretvorbi i privatizaciji. Očekujemo da će takvi birači, koji su ostali bez radnih mjesta, a kojih je najviše u Zadarskoj županiji konačno nakon gotovo 30 godina promijeniti dosadašnju praksu glasovanja i da neće glasovati za iste kandidate koji su ih doveli u takvo stanje.

Naše glavne programske smjernice su sljedeće:

1.Obnova tvorničke i poljoprivredne proizvodnje

Mladi se iseljavaju i ne mogu se zadržati, a jedan od razloga jer nema industrije. Stranka hrvatskog zajedništva ima rješenje, okrenuti se proizvodnji. Radom i znanjem obnoviti ćemo tvorničku proizvodnju.

Jedan od najvažnijih projekata Grada Zadra Gospodarska zona Crno još nije zaživjela te se i dalje rade razne analize, elaborati kao i prije četiri godine. Stalno se obećavaju neki strateški partneri za Gospodarsku zonu Crno, ali ih nigdje nema.

Mladi zadrani ne mogu se zadržati u Zadru jer nema industrije i zbog toga odlaze iz Zadra. Gospodarska zona Crno od 400 hektara još nije zaživjela, a time nema ni proizvodnih pogona ni radnih mjesta. Grad Zadar kao središte Zadarske županije ima preko 70 tisuća stanovnika, a nema gotovo niti jedan proizvodni pogon čije su posljedice da ima najveću stopu iseljavanja i najviše liječenih ovisnika. Od 1995. godine u Zadru zapravo nije otvoren nijedan industrijski proizvodni pogon, dok su se ugasili deseci, što ima velike posljedice.

Većina zadarskih tvornica uništena je početkom devedesetih, a u njima je do 1991. godine radilo oko 11 tisuća radnika/ca. Na mjestima bivših tvornica danas u Zadru niču uglavnom poslovno-stambeni objekti, trgovački centri i skladišta.Vlast Grada Zadra, koji je središte Zadarske županije, po dužnostima, odgovorna je poticati na rad, tj. otvarati radna mjesta a ne oslanjati se turizam što je kod kulturnih naroda samo sekundarna, usputna djelatnost.Vidljivo je da im poslovne zone služe samo za predizborna obećanja, odnosno od izbora do izbora.

Prošlo je gotovo 30 godina od završetka rata, ali i dalje su neobrađena polja. Dakle, u buduće se Hrvate treba poticati i motivirati za rad na vlastitoj zemlji i osnovati u Zadarskoj županiji otkupni centar za otkup svih poljoprivrednih proizvoda.

2.Vraćanje osnivačkih dionica Dalmatinske banke, odnosno naknada štete osnivačima banke

Da OTP banka kao pravni sljednik Dalmatinske banke vrati osnivačke dionice osnivačima banke, njih 139, i isplatiti im naknadu štete kao što je isplatila naknadu štete samo jednom osnivaču poduzeću Bagat Precizna mehanika. Za ovaj slučaj zainteresiran je i jedan europski odvjetnički ured iz EU, koji je uspješno vodio i “izbrisane” u Sloveniji, koji su ostali bez ičega, odnosno radnici su izgubili posao, umirovljenici mirovine i zdravstvenu zaštitu…, a Slovenija im mora isplatiti preko 500 milijuna eura.

3. Isplata otplaćenih dionica radnicima uništenih zadarskih poduzeća u pretvorbi i privatizaciji

Da im Republika Hrvatska isplati otplaćene dionice koji im je prodavao u pretvorbi i privatizaciji bivši Fond za privatizaciju, sada Centar za restruktiranje i prodaju (CERP), čiji je vlasnik Republika Hrvatska. Većina poduzeća ovih radnika su otišla u stečaj i likvidaciju, te bivši radnici smatraju da je za to odgovoran Fond sada CERP i držimo da im Vlada RH treba iznaći rješenje da im se isplate otplaćene dionice navedenih poduzeća, kad su već ostali bez svojih radnih mjesta.
Ne može CERP bacati samo odgovornost na uprave tih poduzeća jer je tadašnji Fond prodavao te dionice i uzimao novac za otplaćene dionice od radnika bivših uništenih poduzeća. Dakle, sada je dužnost Republike Hrvatske koja je postala i članica Europske unije da iznađe iz socijalnog fonda RH i EU rješenje da isplate otplaćene dionice bivših radnika uništenih zadarskih poduzeća koji je prodavao Fond, a koji su ostali bez svojih radnih mjesta.

Radnici su nadležnim institucijama dostavili preko 500 potvrda otplaćenih dionica bivših uništenih zadarskih poduzeća u pretvorbi i privatizaciji da im se isplate kao što su: Plodine, Bagat, Zadranka,Vinilplastika, Put, Tekstilni industrija Elegant, Jadran, Mesopromet, Jugoplastika-Diokom, G.P. Radnik, Gramat, Crvena Luka, Ilirija, Turisthotel, Trio-Obrovac, Zadar d.d., Agrooprema, Napredak, Bukovčanka, Tvornica Kruha Zadar, Tvornica konopa i veziva, Šavrić d.d., Mljekara, Marina Dalmacija, Maraska, Kanjon Zrmanja, Promet, Hoteli Zadar, Borik, Elektronika, Elektronika- Sklad, Transport Zadar, Gortan, Nauta Lamljani, Luka, EIG, IGM, Adria…, i zahtijevaju da im Republika Hrvatska isplati otplaćene dionice. Umjesto da nadležne institucije rješavaju navedeni problem nedavno je tjednik Nacional objavio fotografije da se arhivsko gradivo prve kategorije Hrvatskog fonda za privatizaciju i njegovih pravnih slijednika, namjerno prepušta propadanju i uništenju.

U Zadru, 6. svibnja 2021. godine

Miljenko Marić

nositelj županijske i gradske liste SHZ-a