Natječaj za Prometnu jedinicu mladeži Natječaj za Prometnu jedinicu mladeži
Od strane Grada Zadra, Upravnog odjela za gradsku samoupravu i opće poslove za 2021. godinu, izdvojena su novčana sredstva za 15 pripadnika Prometne jedinice... Natječaj za Prometnu jedinicu mladeži

Od strane Grada Zadra, Upravnog odjela za gradsku samoupravu i opće poslove za 2021. godinu, izdvojena su novčana sredstva za 15 pripadnika Prometne jedinice mladeži. Uvjet za prijem u Prometnu jedinicu mladeži je da kandidat ima prebivalište na području Grada Zadra (Crno, Kožino, Petrčane, te otoci koji administrativno pripadaju Gradu Zadru), a ukoliko ostane slobodnih mjesta ista se mogu popuniti i kandidatima koji nemaju prebivalište na području Grada Zadra. ( Grad Zadar, Dopis: KLASA 340-01/21-01/395, URBROJ 2198/01-14-21-2 od 21. svibnja 2021. godine.).

          Zamolbe će se zaprimati od 25. svibnja do  06. lipnja 2021. godine, a potrebno ih je osobno dostaviti na propusni ured Policijske uprave Zadarske, Ulica bana Josipa Jelačića br.30

Pripadnici prometne jedinice mladeži moraju ispunjavati slijedeće uvijete propisane prema pravilniku (NN 148/08) o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica

  1. mora imati navršenih 16 godina života ili više ,
  2. primjeren u učenju, ponašanju i radu
  3. mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medicine.
  4. prednost imaju kandidati koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije, te pripadnici koji su prošli obuku.

Pripadnicima prometnih jedinica mladeži, kada obavljaju poslove tih jedinica, pripada naknada u visini koju odredi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave (3.000,00 kn ).
 
Program osposobljavanja pripadnika prometnih jedinica obuhvaća:
 
1. prometno-preventivni odgoj sudionika u prometu,
2. pravila prometa,
3. prometne znakove,
4. upravljanje prometom i pružanje pomoći sudionicima u prometu.
 
Obrazac za prijem u Prometnu jedinicu mladeži možete preuzeti kod policijskog službenika na propusnom uredu Policijske uprave zadarske ili preuzeti ovdje.


Nepotpuno ispunjeni obrasci u kojima nedostaju potvrde od škole i liječnika opće prakse neće se razmatrati.