Ministri Branko Bačić i Šime Erlić dolaze u Zadar i Poličnik

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine g. Branko Bačić u društvu ministra g. Šime Erlića, u ponedjeljak 19. veljače 2024. godine boravi u radnoj posjeti Gradu Zadru i Zadarskoj županiji.

Grad Zadar

Svoj radni posjet ministri će započeti sastankom s gradonačelnikom Zadra g. Brankom Dukićem (Adresa: Narodni trg 1, Zadar) na temu raspolaganja državnom imovinom temeljem novog Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Tom će prilikom ministar Bačić gradonačelniku na daljnje raspolaganje uručiti i predmete državne imovine o kojima će dalje odlučivati Grad Zadar.

  • Odluke o predaji na postupanje zahtjeva za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
  • Sporazuma Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU o financiranju Tehničke pomoći u provedbi ITU mehanizma za Urbano područje Zadar

Izjave za medije predviđene su 10:55 sati.  

Zadarska županija

Sastanak sa županom Zadarske županije g. Božidarom Longinom i načelnikom Općine Poličnik g. Davorom Lončarem predviđen je u 11:15 sati (Adresa: Božidara Petranovića 8, Zadar) također na temu raspolaganja državnom imovinom temeljem novog Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kao i državnoj imovini općenito.  Tom će prilikom ministar Bačić gradonačelniku na daljnje raspolaganje uručiti i predmete državne imovine o kojima će dalje odlučivati Zadarska županija.