Mještani Preka se infirmirali o mogućnostima energetske obnove obiteljskih kuća

Općina Preko u sklopu projekta ‘PREKO JE EKO’ u suradnji s LAG-om Mareta
i Zadarskom županijom organizirala je interaktivnu radionicu ‘Energetska
obnova obiteljskih kuća’. Svi zainteresirani mještani dobili su
informacije o uvjetima prijave na javni poziv FZOEU-a koji bi trebao
biti objavljen tijekom svibnja ili lipnja.