Mladi Starčevićanci organizirali ekološku akciju prikupljanja baterija Mladi Starčevićanci organizirali ekološku akciju prikupljanja baterija
Ususret Međunarodnom danu prirode članovi Kluba mladih starčevićanaca Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević (HSP AS) Zadarske županije tokom mjeseca svibnja organizirali su ekološku... Mladi Starčevićanci organizirali ekološku akciju prikupljanja baterija

Ususret Međunarodnom danu prirode članovi Kluba mladih starčevićanaca Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević (HSP AS) Zadarske županije tokom mjeseca svibnja organizirali su ekološku akciju prikupljanja baterija i pritom sakupili pozamašnu količinu tog istrošenog i opasnog otpada.

Prvotno zacrtani cilj spomenute ekološke akcije bio je sakupiti simboličnu količinu od 365 primjeraka jer je po(r)uka akcije kako svaki dan u godini valja misliti na zaštitu prirode i okoliša. Međutim, svakodnevnim pristizanjem sve veće količine spomenutog istrošenog i opasnog otpada nadmašena su sva očekivanja ove ekološke akcije i prikupljeno je gotovo 1.000 primjeraka baterija.

Tim činom su predstavnici Kluba mladih starčevićanaca nakon niza ekoloških akcija još jednom pokazali svoje veliko pravaško srce i brigu za okoliš, te kroz spomenutu akciju prikupljanja se nanovo iskazali kao ekološko osviješteni pravaši.

Što se tiče tog prikupljenog materijala, većina dotičnih otpadnih baterija se klasificira kao “Opasni otpad“ – olovne baterije, nikal-kadmij baterije, baterije sa živom, te odvojeno skupljeni elektroliti iz baterija i akumulatora, budući da sadrže tvari kao što su kadmij, olovo, nikal, cink, bakar, mangan, živa i litij. Spomenute tvari sadržane u starim baterijama veoma su opasne i štetne za okoliš. Stoga ih treba odvajati od “običnog“ komunalnog otpada i odlagati u posebne spremnike u reciklažnim dvorištima ili spremnicima predviđenim za tu vrstu opasnog otpada. Neke se baterije isplati reciklirati. Zašto odbaciti vrijednu sirovinu ako je možemo ponovno upotrijebiti? No, recikliranje baterija isplativo je samo ukoliko u pogone za recikliranje dođu baterije sortirane po kemijskom sastavu. Glavna prednost recikliranja baterija jest smanjenje primarne proizvodnje materijala i energenata, te emisije žive, olova i kadmija u prirodu.

Mnogi ekološko-svjesni proizvođači baterija i akomulatora također  proizvode ambalažu, odnosno pakiranje vlastitih proizvoda koja su također pogodna za recikliranje! Zašto ne biste reciklirali i pakiranje (ambalažu) baterija?! Savjesno postupanje sa otpadom naša je obaveza.

U ekološkoj akciji prikupljanja opasnog otpada sudjelovali su predstavnici Kluba mladih starčevićanaca, a akciju je potpomognula i donedavna pročelnica Upravnog odjela za otoke i zaštitu okoliša Grada Zadra, prof. Andreja Baraba, inače dopredsjednica G.O. HSP AS Zadar, koja je u trenutku trajanja spomenute akcije postala novom načelnicom Sektora za otoke pri Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova.