MOBILNA MAMOGRAFIJA Čak 45 starijih žena obavile pregled dojki na Viru

Svijest o važnosti preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke pokazalo je danas 45 Viranki koje su bile naručene za mamografski pregled na otoku Viru. Izvršio ga je inženjer Petar Borojević iz zagrebačkog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar uz pomoć medicinske sestre Ivane Haberle iz Zadra u specijalnom vozilu mobilne mamografije s uređajem za pregled. S geslom Stvarajmo zajedno budućnost Virankama svih životnih dobi ponuđena je mogućnost preventivnog i redovitog pregleda, odnosno rendgenskog snimanja dojki i dijagnostičke usluge.

– Zaista moramo pohvaliti medicinsko osoblje koje je došlo na Vir. Prije dvije godine napravila sam prvi pregled na Viru, pa sam se rado odazvala i ovoj akciji – kaže Milka Banović. Uz Anu Bilobrk i Miru Sudra gospođa Milka bila je među prvim Virankama na jutrošnjem pregledu i snimanju. 

– Četvrti put sam na pregledu, a prvi put sam iskoristila mogućnost mobilne mamografije i snimanje obavila na otoku. Nemam obiteljskih slučajeva raka dojke, ali je važno redovito ići na preglede, pogotovo nakon pedesete godine. Vrag nikad ne spava, zato je najvažniji redoviti pregled – govori gospođa Mira. Mamografija je rendgenski pregled dojki kojim se otkrivaju tumori i druge promjene dojke koje su premalene da bi se mogle napipati, pa mamografija bilježi promjene na dojci oko dvije godine ranije od kliničkog pregleda zasnovanog na pojavi simptoma ili opipljive kvržice.

Prvi mamografski pregled – navodi se u stručnoj literaturi – trebalo bi napraviti između 38. i 40. godine života, a kod žena s pojavnošću raka dojke u bližih srodnika preporučuje se i ranije započinjanje redovitih mamografskih pregleda. Od raka dojke najčešće obolijevaju žene iznad pedesete godine života, ali u novije vrijeme i mlađe žene u četrdesetim, tridesetim, pa čak i u dvadesetim godinama. 

– Obolijevaju i muškarci, no riječ je o jedan posto zabilježenih slučajeva raka dojke kod muškaraca. Pregled je za žene iznimno važan, jer nakon pregleda imamo očitanja dva liječnika u Zagrebu – ističe sestra Haberle iz Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije. Radom Službe za socijalnu medicinu i javno zdravstvo ovog županijskog Zavoda inače rukovodi dr. Ljiljana Balorda, specijalistica javnog zdravstva čiji posao obuhvaća praćenje i analizu raznih zdravstvenih pokazatelja, među kojima je i praćenje stope rasta malignih bolesti. Kako se evidencija vodi posebno za muškarce i žene, brojke su pokazale kako se kod muškaraca bilježi najveći broj oboljelih od karcinoma prostate, pluća i debelog crijeva, dok je kod žena najveći broj slučajeva raka dojke te debelog crijeva i pluća.

Posljednjih nekoliko godina od svih umrlih u Zadarskoj županiji na maligne bolesti otpada čak od 27 do 29 posto, dok je posljednjih dvadesetak godina zabilježeno povećanje smrtnosti od malignih bolesti za 64 posto. Ipak je ohrabrujući podatak kako se broj umrlih u 2019. u odnosu na godinu ranije smanjio za sedam posto, i to posebno kod žena zahvaljujući, među ostalim, i mobilnoj mamografiji. Više informacija o ovoj temi može se dobiti na www.hzjz.hr i besplatnom telefonu 08008586 te na broju 0800200-157 Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije.