Na površini od 46.205 metara gradit će se kuće za mlade obitelji iz Škabrnje

Općina Škabrnja raspisala je Javni natječaj mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera
pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine škabrnja. Riječ je o prostoru ukupne površine
46.205 m2 na predjelu Vlačine na kojemu je, prema prostornom planu Općine Škabrnja, planirana
izgradnja obiteljskih kuća.
Građevinsko zemljište ukupne vrijednosti 929.059,66 eura Općini Škabrnja darovalo je Ministarstvo
prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske za Program demografskih
mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji, a Općina se obvezala osigurati svu potrebnu
Za infrastrukturu, prometnice, struju i vodu do samih parcela.
Prema Natječaju, građevinsko zemljište prodaje se mladim obiteljima po ponuđenoj, tržišnoj cijeni,
koja iznosi 25,94 eura, a postignuta kupoprodajna cijena će se umanjiti za 50% ako prijavitelj u
trenutku raspisivanja javnog natječaja ima prebivalište na području Općine Škabrnja. Prijavitelji mogu
imati i prebivaliśte izvan područja Općine Skabrnja pod uvjetom da stambeno pitanje rješavaju na
području Općine Škabrnja, ali u tom slučaju će kupoprodajna cijena U odnosu na ponuđenu biti
umanjena za 10%.
Natječaj je javno dostupan na internetskoj stranici Općine Škabrnja pod rubrikom natječaji, a traje 30
dana odnosno od 14 srpnja 2023. do 14. kolovoza 2023. godine.