Na sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra 26 točaka dnevnog reda

Nova sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra održat će se 14. srpnja s početkom u 9 sati. Na dnevnom redu je 26 točaka dnevnog reda.

 

    AKTUALNI SAT

1. Prijedlog Odluke o razrješenju prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Zadra

2. Prijedlog Odluke o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Zadra

3. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu

4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te strukturi viška prihoda u 2019. godini

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2019. godinu

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2019. godinu

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2019. godinu

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2020. godinu

9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2020. godinu

10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2020. godinu

11. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2020. godinu

12. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2020. godinu

13. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu

14. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2020. godinu

15. Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu

17. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana razvoja kulture Grada Zadra 2019.-2026.

18. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaključivanja Ugovora o uređenju međusobnih odnosa između Grada Zadra i Zadarske nadbiskupije u svezi izgradnje zgrade škole na Bokanjcu

19. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za postupak prodaje zgrade položene na nekretnini u vlasništvu Grada Zadra oznake katastarske čestice zemlje broj 10128 k.o. Zadar

20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra

21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnih redara Grada Zadra

22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu

23. Prijedlog Pravilnika o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra

24. Prijedlog Pravilnika o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra

25. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Zadar

26. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Znanstvene knjižnice Zadar