Na Sveučilištu u Zadru održava se 24. Ljetna akademija Na Sveučilištu u Zadru održava se 24. Ljetna akademija
U Zadru se od 29. kolovoza do 2. rujna 2022.,  u organizaciji Akademije za razvojnu rehabilitaciju, Sveučilišta u Zadru i Opće bolnice Zadar, održava... Na Sveučilištu u Zadru održava se 24. Ljetna akademija

U Zadru se od 29. kolovoza do 2. rujna 2022.,  u organizaciji Akademije za razvojnu rehabilitaciju, Sveučilišta u Zadru i Opće bolnice Zadar, održava 24. Ljetna akademija 2022., čije su teme cerebralno oštećenje vida u djece, europska klasifikacija cerebralne paralize te  GMFCS klasifikacija i GMFM – procjena grubog motoričkog funkcioniranja.

Ljetna akademija je tradicionalno godišnje događanje koje Akademija za razvojnu rehabilitaciju organizira krajem kolovoza. Uvijek pokriva više tema, uz sudjelovanje stranih i domaćih stručnjaka, a stručna usavršavanja namijenjena su liječnicima, medicinskim sestrama, radnim terapeutima, fizioterapeutima, psiholozima, logopedima, edukacijskim rehabilitatorima, odgojiteljima, učiteljima i roditeljima.

– Nastojimo svake godine dati aktualna područja u razvojnoj rehabilitacija djece koja se ne primjenjuju dovoljno, kako bi se nove metode proširile u primjeni. Ove godine  glavna tema je cerebralno oštećenje vida. Kada govorimo o vidu, obično govorimo o refrakciji, naočalama, retinopatiji kod nedonoščadi, znači o okularno slijepoj djeci. Ali oko nije jedini organ u tom procesu, jer postoje viši vidni centri koji sve to što oko gleda pretvaraju u smislenu poruku. To je vrlo komplicirano i ponekad traži veliku kreativnost kako bi se svakom djetetu pomoglo na pravi način, ističe predsjednica Akademije za razvojnu rehabilitaciju prof. dr. sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, specijalistica pedijatrije i pedijatrijske neurologije,  redovita profesorica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Cerebralno oštećenje vida u djece, odnosno obostrani gubitak vida uzrokovan oštećenjem funkcije stražnjih vidnih putova, uz uredan nalaz i funkcije oka, postalo je vodeći uzrok oštećenja vida u razvijenim zemljama. Često se javlja uz dodatne teškoće, također uzrokovane oštećenjem mozga (cerebralna paraliza, intelektualne teškoće i dr.), što dovodi do planiranja i provođenja neprimjerenih rehabilitacijskih postupaka, koji ne samo da ne dovode do napretka, već ograničuju vizualno funkcioniranje djeteta.

Predsjednica Organizacijskog odbora 24. Ljetne akademije doc. prim. dr. sc. Sanja Delin, specijalistica pedijatrije i pedijatrijske neurologije, ističe kako se najveći napredak postiže suradnjom svih onih koji su uključeni u rehabilitaciju djece, bilo da se radi o edukacijskim rehabilitatorima, defektolozima, psiholozima, fizijatrima, psiholozima, pedagozima i drugim stručnjacima, ali i osvješćivanjem društva kako motorički problem ne znači nužno i intelektualni deficit. 

– Prijevremeno rođena djeca nekada ne moraju imati cerebralnu paralizu, već samo oštećenje vida, što znači da je s okom sve u redu, ali tu informaciju dijete ne može prepoznati kao vidnu informaciju. Uvid u nove pristupe potiče nas da takvu djecu usmjeravamo prema pravilnoj terapiji i ako se s njom krene dovoljno rano može se postići veliki pomak, ističe dr. Delin.

Ljetna akademija traje do petka, kada će se nakon predstavljanja smjernica u radu s djecom s cerebralnom paralizom i završne rasprave sudionicima podijeliti potvrdnice o sudjelovanju.