Nadbiskup Puljić predvodio je za Božić svečano misno slavlje u katedrali sv. Stošije u Zadru.

Zadarski nadbiskup Želimir Puljić predvodio je na Božić u petak 25. prosinca svečano misno slavlje u katedrali sv. Stošije u Zadru.

Nadbiskup je rekao da je Božić „svečani i otajstveni dan i događaj“ uz kojega želi istaknuti dvije prigodne misli za razmatrati Božić, a izrekao ih je prorok Izaija „kojega smo slušali cijelo vrijeme Došašća, na Badnjak i na Božić. Izaija je najvidovitije i najplastičnije predvidio Onoga koji će doći“.

Prva Izaijina misao je: „Narod koji je u tmini hodio, svjetlost vidje veliku“. „Stoljećima je narod u tmino hodio. A onda je došla ona sveta noć koju slavimo na Badnjak, kada je svjetlo pokazalo dolazak Onoga koji će nas spasiti i otkupiti“ rekao je mons. Puljić.

Drugo proroštvo Izaije je: „Dijete nam se rodilo, Bog nam je darovan“. „Dijete koje se rodilo je prirodni proces i samo rađanje čovjeka toliko ne iznenađuje, jer to je naravni proces u ljudskoj povijesti. Ali, da je u tom Djetetu došao utjelovljeni Bog, to je ono što slavimo na Božić i zbog čega smo ispunjeni radošću i zahvalnošću“ istaknuo je mons. Puljić.

Dva navještena čitanja na misi Božića nalaze se na početku tih tekstova u Svetom Pismu. Početak poslanice Hebrejima kaže: „Mnogo puta i na mnogo načina, Bog je govorio ocima po prorocima“.

„Dok su hodili u tmini, proroci su se javljali i govorili o tome kako će jednom doći Spasitelj. „Mnogo puta i na mnogo načina, Bog je govorio ocima po prorocima, a evo danas nam progovori u Sinu svome“. Bog je došao, utjelovio se i postao čovjekom – to otajstvo slavimo na Božić. Ljudski promatrano, možemo shvatiti rođenje. Ali otajstvenost Božjeg dolaska samo nam je očima vjere shvatiti i prihvatiti“ istaknuo je nadbiskup Puljić.

Zato nas i Evanđelje po Ivanu  bi bio bi